Варіабельність артеріального тиску та стан вегетативного гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в динаміці лікування препаратом «Неотенз».

Варіабельність артеріального тиску та стан вегетативного гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в динаміці лікування препаратом «Неотенз».

Доц. Г.І. Кочуєв, проф. М.М. Кочуєва, проф. О.М. Корж, доц. Л.А. Рубан, проф. O.А. Павлова. Харківська медична академія післядипломної освіти. Харківська міська студентська лікарня.

В роботі вивчались клінічний статус, стан вегетативного гомеостазу, варіабельність АТ, показники серцевого ритму, про- та антиоксидантних систем у хворих на АГ 1 ст. в динаміці комплексної терапії з включенням препарату «Неотенз». Доведено, що призначення Неотенз учинить благоприємний вплив на клініко-функціональний стан хворих — підсилює антигіпертензивну дію базисної терапії, зменшує варіабельність АТ й частоту екстрасистолії, нормалізує параметри вегетативного гомеостазу і добового профілю АТ, знижує показники оксидативного стресу та метеозалежність.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, варіабельність АТ, оксидативний стрес, вегетативний гомеостаз.

Kochuev GI, Kochueva MN, Korzh AN, Ruban LA, Pavlova EA. [Variability of blood pressure and autonomic homeostasis status of patients with arterial hypertension in the dynamic of treatment by a drug «Neotenz»]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:70-77. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.070

Download.PDF