Доказова практика профілактики серцево-судинної патології.

Доказова практика профілактики серцево-судинної патології.

Проф. О.М. Корж, доц. Г.І. Кочуєв, доц. С.В. Краснокутський. Харківська медична академія післядипломної освіти.

В даній роботі розглядаються з позицій доказової медицини принципи ведення пацієнтів високого серцево-судинного ризику. У пацієнтів з декількома факторами ризику недостатнім є вплив на кожен фактор окремо, необхідний заснований на доказових принципах інтегрований спрямований підхід. Для забезпечення ефективності такого підходу, потрібно підсумовувати і обговорити докази, на яких він ґрунтується. Розглянуто можливості підвищення мотивації лікарів і пацієнтів в зниженні серцево-судинного ризику.

Ключові слова: високий серцево-судинний ризик, доказова медицина, терапевтичні підходи.

Korzh ОM, Kochuev GI, Krasnokutskiy SV. [Evidence-based practice of prevention of cardiovascular pathology]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:10-15. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.010
Download.PDF