Первинний біліарний цироз: від патогенезу до лікування.

Первинний біліарний цироз: від патогенезу до лікування.

Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. А.І. Чернобай.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті представлені сучасні дані щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування первинного біліарного цирозу. Показано, що пріоритет у лікуванні належить препаратам УДХК.

Ключові слова: первинний біліарний цироз, патогенетична терапія, урсодезоксихолева кислота, холестаз.

http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.005

Для цитування:

1. Zvyagintseva TD, Chernobay AI. [Primary biliary cirrhosis from pathogenesis to treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:5-9. Russian.

 

Download.PDF