Проблема ожиріння в загальнолікарській практиці.

Проблема ожиріння в загальнолікарській практиці.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, ас. Т.М. Пасієшвілі. Харківський національний медичний університет.

Надана робота присвячена проблемі ожиріння в сучасній медичній практиці. В роботі розглядаються питання патогенезу захворювання, визначається роль жирової тканини в метаболічних процесах в організмі. Наведені сучасні дані щодо структури жирової тканини, її складових — цитокінової ланки імунітету та адипокінів.

Ключові слова: ожиріння, жирова тканина, адипокіни.

Pasiyeshvili LM, Pasiyeshvili TM. [Problem of obesity in general medical practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:37-43. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.037

Download.PDF