Лікар-просвітянин Кость Солуха

Борис Ткач Завідувач відділу охорони здоров’я Хмельницької міськради, ГО «Медичний клуб ім. Степана Руданського», м. Хмельницький У статті розповідається про діяльність відомого громадського та освітнього діяча Кості Солухи в галузі охорони здоров’я Поділля та організації вищої освіти на Поділлі. Ключові слова: Костя Солуха, Просвіта, Земська лікарня, Український державний університет, Червоний Хрест України. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.092 Download.PDF (ukr)…

Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті

О.А. Євдокименко Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України Охарактеризовано окремі показники стану здоров’я населення України у ХХІ столітті. Проведено аналіз звітної статистичної інформації Державної служби статистики України та Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України. Охарактеризовано окремі показники сучасного стану здоров’я населення світу у світових регіонах, показники динаміки захворюваності та госпіталізованої захворюваності на окремі…

Ю.Р. Пенський — хірург і декан медичного факультету Харківського університету

Ж.М. Перцева Харківський національний медичний університет Стаття присвячена памяті Ю.Р. Пенського — відомого хірурга-клініциста кінця ХIХ — початку ХХ сторіччя та останнього декана Харківського університету, що зробив значний внесок у розвиток вищої медичної школи Харківщини. Ключові слова: оперативна хірургія, топографічна анатомія, резекція, штучний сечовий міхур, декан, факультет. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.077 Download.PDF (rus) Для цитування: Перцева, Ж.Н. Ю.Р. Пенский…

Меморіал професора П. І. Шатілова (до сотих роковин смерті)

Доц. Г. Л. Демочко, проф. І. Ю. Робак Харківський національний медичний університет Актуальність дослідження зумовлена тим, що особистість П. Шатілова не має достатнього наукового відображення в літературі з позицій та із застосуванням методів вивчення медичного краєзнавства. Зокрема, історичні методи дослідження не використовуються настільки широко, наскільки це можливо для детальнішого вивчення роботи П. Шатілова у Харкові…

Ініціатор створення Харківського медичного товариства, професор В.Ф. Грубе

Доц. З.П. Петрова Українська академія історії медицини У статті розглянуто біографію та професійний шлях засновника Харківського медичного товариства, професора В.Ф. Грубе. Показано зв’язок між його соціальною та клінічною діяльністю. Професор В.Ф. Грубе очолював Харківське медичне товариство (ХМТ) протягом 22 років. Його посада і робота визначили напрямки розвитку ХМТ в клінічній, науковій і промисловій сферах. Як…

Середньовічні пандемії чуми

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти В роботі на підставі комплексного аналізу в області всесвітньої історії, історії медицини, релігієзнавства проведено дослідження двох середньовічних пандемій чуми, особливостей їх поширення, перебігу і наслідків. Показаний тісний взаємозв’язок між появою пандемії чуми і відступами церкви і народу від євангельських принципів і законів. Ключові слова: чума, Середні століття,…

Візантієць в «долині смертної тіні» (Псалом 22:4)

Проф. С.Б. Сорочан Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна У статті робиться спроба узагальнити уявлення візантиністів про причини і рівні смертності в Візантії. Дослідження доводять, що рівень середньої тривалості життя був цілком типовим для античного і середньовічного суспільства і не відрізнявся від епохи неоліту. Зазвичай смерть наступала в межах 20- 40 років, в найбільш продуктивний…

Малярія, як біологічна зброя нацистської Німеччини під час Другої світової війни

Доц. Н. Є. Хільмончик, О. В. Мосін, О. В. Жигімонт, О. І. Верховодко Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь У статті наведено історичний матеріал про застосування нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни специфічної біологічної зброї на основі вивчення «найефективніших» методів профілактики інфекцій та боротьби з тими, що передавалися комахами. Нацистські вчені планували використати…

Розвиток біомедичної геронтології в Україні – історичний пріоритет

Проф. Ілля Стамблер Асоціація «Ветек — Рух за довголіття та якість життя», Тель Авів, Ізраїль Відзначаючи 30-річчя незалежності України, важливо пам’ятати про історичні здобутки українськоїнауки, шанувати героїв науки минулого та черпати натхнення у їхніх досягненнях для розвитку науки майбутнього. Щодо цього історія медицини, як особлива академічна дисципліна, грає життєво важливу академічну та громадську роль, оскільки…

Історія Харківської школи ендокринології

Проф. О.А. Гончарова Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття містить дані щодо створення та становлення в Харкові ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського НАМН України», його ролі у розвитку вітчизняної та світової ендокринологіі. Конкретизовано особистий внесок вчених Інституту у розробку фундаментальних та прикладних аспектів ендокринології. Представлено роль Інституту у створенні в Україні організаційної…

Mens sana in corpore sano

Проф. К.М. Гамалія Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Київ У статті йдеться про концепцію, висунуту професором Харківського університету І.П. Скворцовим, згідно з якою здоров’я народу, збереження якого залежить від дотримання норм гігієни, є найважливішим критерієм цивілізації. Показано, що зачатки майбутньої гігієнічної науки існували вже за часів Стародавньої Греції. Ключові слова: критерій цивілізації, здоров’я народу,…

Історія огранізації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії, статистики у Київському університеті.

Проф. К. К. Васильєв, доц. Ю. В. Васильєв Одеський національний медичний університет,  Сумський державний університет. У роботі з’ясовано основні етапи організації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики в університеті Св. Володимира в Києві. У 1863 р. відбулося обговорення питання про створення кафедри на засіданнях медичного факультету і ради університету. У 1865 р. було…

Харківське медичне товариство: гортаючи сторінки історії (до 160-річчя утворення товариства).

Доц. Д.К. Милославський ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» В історико-медичному нарисі висвітлюється діяльність закладів охорони здоров’я Харкова до та після створення у 1861 році Харківського медичного товариства, наводяться дані щодо його засновників, видатних особистостей та корифеїв терапевтичної школи, з якими пов’язана діяльність товариства, його Президентів, акцентується увага на сучасному етапі діяльності Харківського…

Харківський університет та брати Шумлянські

Проф. І. В. Белозьоров, доц. Б.А. Рогожин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська академія історії медицини Презентовано порівняльне дослідження біографій видатних лікарів і вчених братів Олександра та Павла Шумлянських. Показано, що вони зробили значний внесок у розвиток і вдосконалення вищої медичної освіти в Російській імперії на рубежі XVIII —…

Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики — сімейної медицини Проведено вивчення клінічної ефективності та безпеки дієтичної добавки L-Кверцет в складі комплексної терапії хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги II функціонального класу з урахуванням їх впливу на клінічний перебіг захворювання, толерантність до фізичного навантаження і функціональний стан ендотелію. Показано, що…

Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Проф. С.А. Серік, к.м.н. В.І. Строна «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків У статті підсумовуються основні клінічні та теоретичні дані щодо особливості перебігу фібриляції передсердь (ФП) в поєднанні з цукровим діабетом (СД). Потенційний зв’язок між цими коморбідними станами проаналізовано на підставі результатів епідеміологічних і рандомізованих досліджень, дана оцінка гендерних особливостей перебігу ФП…

Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, к.м.н. Т.Н. Опаріна Харківська медична академія післядипломної освіти Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) найбільш часто супроводжує гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Дослідження якості життя у молодих пацієнтів практично не проводилися. Мета нашого дослідження – вивчити особливості якості життя молодих пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та ХОЗЛ. Нами були взяті дві групи…

Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.м.н. Т.Н. Опаріна, Е. Я. Абакумова Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити рівень лептину у хворих гастроезофагеальної рефлюксної хворобою з супутнім ожирінням і оцінити його вплив на перебіг захворювання. Матеріали і результати. У дослідженні брало участь 50 пацієнтів. До першої групи увійшли хворі ГЕРБ з супутнім ожирінням, другу групу…

Соціально-епідеміологічні закономірності поширення еректильної дисфункції у чоловіків в Азербайджані.

Рауф Саріф оглу Рзаєв Госпіталь Аврація, Азербайджан, Баку В результаті епідеміологічного аналізу встановлено, що за період спостереження з 2016 по 2018рр. поширеність еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків склала 36,3 ± 3,4%. Сексуальна поведінка чоловіків з ЕД, характеризувалася наявністю великого числа сексуальних партнерів з початку статевого життя, не мають достовірних статистичних відмінностей по групах. Аналіз соціального…

Порівняльне вивчення деяких імунологічних показників при кишково-паразитарних інвазіях у студентів.

Ш.Ф. Мамедова Азербайджанський медичний університет, Баку Кафедра інфекційних хвороб Всього під нашим контролем перебувало 395 практично здорових студентів. Контрольну групу складали 22 здорових студента за віком і статтю, без супутніх захворювань. Студенти були у віці 17-21. Виявлено у 49- лямбліоз, у 46-аскаридоз, у 26-ентеробіоз, у 67-змішаний паразитоз. Змішана група поділяється на 4 підгрупи: а) лямбліоз…