Характеристика психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з супутнім ожирінням

Проф. О.А. Опарін, О.М. Каширцева Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити частоту та вираженість психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із коморбідним ожирінням та хворих на ГЕРХ без супутньої патології, оцінити вплив психоемоційного стану на клінічну картину ГЕРХ. Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 90 пацієнтів та 20 практично здорових осіб….

Порушення комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі нейролептичного лікування.

Проф. Долуда С. М., проф. Козидубова В. М., ас. Вакуленко А. В., проф. Гончаров В. Є., доц. Баричева Є. Н., доц. Гурницький А.В Харківська медична академія післядипломної освіти Для розробки підходів до корекції порушень комплаєнсності у хворих на параноїдну шизофренію обстежено 112 пацієнтів та з вивченням клінічних та патопсихологічних особливостей на тлі лікування нейролептиками. Виявлені та…

Вплив родини на розвиток хвороби.

Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Е.М., доц. Гурницький О.В. Харківська медична академія післядипломної освіти. Розглянуто механізми впливу родини на створення передумов розвитку психічних порушень. Надано опис ознак погіршення психічного стану, що потребують реагування оточуючих. Запропонована модель підтримки родині психічно хворого з боку сімейного лікаря. Ключові слова: психіатрія, психологія, родина….

Алгоритм ведення пацієнта з депресією у первинній медичній практиці (за досвідом Словенії та Хорватії).

Проф. Л.С. Бабінець. Тернопільський національний медичний університетімені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Актуальність. Депресія – одна з найбільш значущих проблем охорони здоров’я і суспільства в цілому. Депресивні епізоди часто починаються після негативної життєвого події, і вони часто діагностуються в сімейній медицині. Мета – проаналізувати основні ключові аспекти ведення пацієнта з депресією в практиці первинної медичної…

Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки

Проф. Спіріна И.Д., ас. Гненна О.М. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, м. Дніпро У статті наведено результати комплексного клініко-психодіагностичного обстеження 114 ВІЛ інфікованих пацієнтів. За результатами дослідження визначено, що депресивні розлади є найбільш частими непсихотичними психічними розладами, що зустрічаються у хворих з ВІЛ / СНІД. Частота тривожних і депресивних порушень складає 43,9%…

Роль депресії в лікарській практиці

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький Харківська медична акдемія післядипломної освіти Наданий матеріал дозволяє зрозуміти масштаби проблеми депресивних розладів. Описані особливості скарг та перебігу захворювання, які дозволяють виявляти його на ранніх етапах. Запронована тактика надання допомоги, що спирається на сучасні досягнення психіатрії. Ключові слова: депресія, діагностика,…

Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та підходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія.

Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні кліничні варіанти соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значення мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії…

Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах.

Проф. Б.В. Михайлов, проф. О.І. Сердюк*, пс. Т.А. Алієва, ас. І.Д. Вашкіте. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії; *Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води». Резюме. Визначено етапи психотерапії – початковий, основний (реабілітаційний), супортивний (завершальний / підтримуючий), – і оптимізовано їх застосування в санаторно-курортних умовах у демобілізованих учасників АТО. Розкрито загальні питання медико-психологічного супроводу учасників бойових…