Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах.

Проф. Б.В. Михайлов, проф. О.І. Сердюк*, пс. Т.А. Алієва, ас. І.Д. Вашкіте.

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії; *Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води».

Резюме. Визначено етапи психотерапії – початковий, основний (реабілітаційний), супортивний (завершальний / підтримуючий), – і оптимізовано їх застосування в санаторно-курортних умовах у демобілізованих учасників АТО. Розкрито загальні питання медико-психологічного супроводу учасників бойових дій на реабілітаційному етапі. Приділено увагу визначення, етіології і патогенезу, первинної діагностики посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, що знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах.

Ключові слова: Посттравматичний стресовий розлад, медико-психологічна реабілітація, санаторно-курортні умови.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.028
Mikhailov BV, Serdyuk OI, Aliyevа TA, Vashkite ID. [Staged psychotherapy of combatants in sanatorium-resort conditions]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:28-32. Ukrainian.

Download.PDF