Кластерний головний біль: сучасний алгоритм діагностики й лікування

Проф.Літовченко Т.А., доц. Тондій О.Л., ас. Пасюра І.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти

В статті наводяться дані сучасної літератури стосовно етіопатогенезу, діагностики й лікування різновиду тригемінальних автономних цефалгій – кластерного головного болю.

Ключові слова: кластерний головний біль

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.033
 Litovchenko TA, Tondiy OL, Pasyura IN. [Cluster headache: current diagnosis and treatment algorithm]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:33-39. Russian.

Download.PDF