Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та підходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія.

Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні кліничні варіанти соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значення мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії для лікування та реабілітації хворих з соматоформною вегетативною дисфункцією з позицій доказової медицини. Викладено диференційовані покази для використання методів класичної фізіотерапії при реабілітації хворих.

Ключові слова: соматоформні розлади, соматоформна вегетативна дисфункція, психотерапія, медикаментозна терапія, класична та сучасна фізіотерапія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.017

Download.PDF