Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики — сімейної медицини Проведено вивчення клінічної ефективності та безпеки дієтичної добавки L-Кверцет в складі комплексної терапії хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги II функціонального класу з урахуванням їх впливу на клінічний перебіг захворювання, толерантність до фізичного навантаження і функціональний стан ендотелію. Показано, що…

Ефективність інтерферону в терапії при первинній нирковоклітинній карциномі: перші результати.

Доктор філософії, к.м.н. Еміль Мухтаров Бакинський Центр Здоров’я, Центр урології, Баку, Азербайджан Незважаючи на те, що цілеспрямована терапія раку нирок (ПКР) привела до заміни інтерферону (ІФН), ІФН досі широко використовується в метастатической ПКР. Однак до сих пір інтерферон застосовувався після нефректомії. Представляємо результати застосування інтерферону у пацієнтів з первинним ПКР на місці. Матеріал і методи:…

Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Проф. Є.Я. Ніколенко, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова, ас. О.О. Салун Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  Кафедра загальної практики-сімейної медицини Вибір оптимального препарату для лікування кардіологічних хворих залишається одним з найважливіших аспектів в лікувальній практиці. Метою огляду є вибір оптимального бетаблокатора для лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю і хворих з гострим інфарктом…

Хіміотерапевтичні протипухлинні лікарські препарати. Історія лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини.

Хильмончик Н. Е., Мосин О.В., Жигимонт А.В., Верховодко А.И. Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь, кафедра громадського здоров’я і охорони здоров’я. У статті надана історія створення перших антибластомних агентів з метою лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини людини. Проаналізований шлях становлення лікарських препаратів: від бойової отруйної речовини до першого клінічного випробування цитотоксичних речовин на людині…

Пробіотики: від Іллі Мечникова до сьогодення (до 175-річчя від народження І.І. Мечникова).

Доц. Милославський Д.К. ДУ « Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України», м. Харків. Історичний огляд надає дані про формування уявлень про групу біологічно активних лікарських засобів – пробіотиків, починаючи з ідей нашого земляка та лауреата Нобелівської премії (1908) Іллі Ілліча Мечникова. Автори розглядають механізми дії пробіотиків, їх класифікацію, ефективність в умовах різних терапевтичних патологій,…

Клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.

Провідний науковий співробітник Лекомцева Є.В. Інститут неврології, психіатрії та наркологи НАН України, Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів. Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ). Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік —35,66±11,08 років, 18…