Функціональна диспепсія (за матеріалами європейських настанов)

Проф. О.І. Сергієнко, проф. О.А. Опарін Харківський національний медичний університет Функціональна диспепсія (ФД) є поширеним розладом взаємодії між шлунково-кишковим трактом та мозком, що вражає приблизно 7% людей у суспільстві. Протягом останнього часу досягнуті значні успіхи у розумінні складної патофізіології і отримані нові докази щодо виникнення ФД, з появою Римських критеріїв IV уточнені критерії діагностики та…

Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж* Харківська медична академія післядипломної освіти *ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм…

Сучасне уявлення про муковісцидоз.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології Докладно описані складнощі, що виникають при встановленні діагнозу МВ, та шляхи їх подолання. Наведено діагностичні алгоритми. Розглянуто принципи базисної терапії та особливості лікування пацієнтів різного віку із МВ.  Ключові слова: муковісцидоз, базисна терапія, діагностика https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.004 Download.PDF (ukr) Для цитування: Звягінцева,…

Поєднане виявлення неорганічних синдромів шлунково-кишкового тракту і їх диференційна діагностика.

Р.І. Халафова Поліклініка вищого військового училища ім. Г.А. Алієва Мета роботи. Вивчення частоти поєднань основних синдромів шлункового кишкового тракту (ШКТ) і диференціальна їх діагностика, що складаються з синдрому подразненого кишечника (СРК), синдрому функціональної диспепсії (СФД), хронічної ідіопатичної диспепсії (ХДС) і гастроезофагеальної хвороби (ГЕРБ). Основні синдроми ШКТ досить часто виявляються серед різних груп військовослужбовців та членів…

Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії).

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Гострий біль в спині – одна з найбільш поширених проблем зі здоров’ям у практиці сімейної медицини. Цей біль відчувають принаймні один раз в житті 60-80% людей. Мета – проаналізувати європейський (хорватський та словенський) досвід лікувального та організаційного підходу до ведення пацієнта з…

Лихоманка невизначеного генезу. Шляхи і принципи діагностичного пошуку в загальній лікарській практиці.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет. В роботі надано характеристику поняттю лихоманки невизначеного ґенезу. Розглянуті питання етіологічних чинників, біологічні механізми формування, приведені класифікації та варіанти перебігу. Приведені нозологічні форми, при яких має місце лихоманка. Визначені хвороби з лихоманкою та ураженням шкіри, лімфатичних вузлів. Представлені етапи діагностичного пошуку. Ключові…

Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті наведено огляд змін біологічних методів діагностики ВЗК. Проблема пізньої діагностики ВЗК залишається актуальною через збільшення частоти несприятливих наслідків захворювання за рахунок збільшення тривалості періоду, коли пацієнти не отримують належного лікування. Сьогодні добре відомі біологічні маркери запальних захворювань кишечника, які визначаються неінвазивними методами і…

Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Талибли А.А., Алієва Е.М., Гурбанова Ф.А., Мустафаєва І.Р., Ісмайлова А.Дж., Амірасланова Ш.З. Азербайджанський Медичний Університет Кафедра акушерства і гінекології №1 Мета дослідження: вивчити вираженість суб’єктивних і клінічних проявів, а також особливості змін рівня вітаміну Д у дівчаток з синдромом гіперандрогенії в динаміці періоду статевого дозрівання. Обстежено 137 дівчаток з синдромом гіпенрандрогеніей (ГА) в періоді статевого…

Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині

Проф. О.М. Корж1, канд. мед. наук. І.В. Корж2. 1-Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 2-Інститут патології хребта та суглобів АМН України  Біль у спині за сукупністю соціально-економічних втрат за останні роки вийшла на провідне місце серед причин непрацездатності, у зв’язку з чим актуальна проблема швидкого ефективного знеболення та реабілітації даної численної групи пацієнтів. Незважаючи на…

Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за…

Питання і проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних

Ас. С.В. Іванченко, В.О. Аралова Харківський національний медичний університет В роботі розглядаються причини виникнення, основні патогенетичні механізми та особливості перебігу залізодефіцитних анемій у вагітних. Представлені діагностичні та диференційно діагностичні підходи при постановці діагнозу. Наголошено на необхідності комплексного клініко-лабораторного обстеження пацієнтів даної категорії, що пов’язано зі складністю диференціальної діагностики при залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань….

Питання диференційної діагностики плевральних випотів

Проф. Шевченко О.С., доц. Шевченко Р.С., доц. Тодоріко Л.Д.*, доц. Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» Плевральні випоти є досить частим ускладненням різних захворювань. Однак незважаючи на їх поширеність, діагностика та диференціальна діагностика випотів залишається складним завданням. Наявність плеврального випоту може бути підтверджена рентгенологічно, а також за…

Ультразвукове дослідження селезенки у нормі і патології

Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Л.О. Хоменко, доц. А.Є. Новохатня, ас. І.П. Кореновський. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті представлені сучасні дані про можливості ультразвукового дослідження селезінки в нормі і патології. Приведені конкретні ультразвукові описи основної патології селезінки, представлені питання їх диференціальної діагностики. Ключові слова: селезінка, ультразвукове дослідження, хвороби селезінки. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.063 Download.PDF

Системні васкуліти як міждисциплінарна проблема: діагностика, верифікація та класифікація захворювань

Проф. Л.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет МОЗ України. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб. В роботі розглянуті питання етіопатогенезу та діагностики системних васкулітів; наведені клінічні класифікації та етапи діагностичного пошуку. Надана характеристика генетичних маркерів окремих системних васкулітів. Ключові слова: системні васкуліти, етіологія, патогенез, класифікація, діагностичний пошук. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.010 Download.PDF