Моделювання взаємозв’язків біологічних маркерів при оцінці активності неспецифічного виразкового коліту

Проф. А.Е. Дорофєєв, С.В. Голуб*, О.Е. Ананьїн*, Ю.З. Диня. Національний медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. *Черкаський державний технологічний університет. У статті представлено дослідження процесів застосування інформаційної технології багаторівневого інтелектуального моніторингу для неінвазивної діагностики активності неспецифічного виразкового коліту (НВК) та оцінки впливу біомаркерів. У всіх пацієнтів вивчався епідермальний фактор росту (EGF), фактор росту…

Перший в Україні досвід застосування циркулярного балону для ендоскопічної радіочастотної абляції при стравоході Барретта

Канд. мед. наук В.О. Яковенко. Медичний центр «Універсальна клініка« Оберіг », м. Київ. Державна наукова установа «Науково-практичний центр клінічної та профілактичної медицини» Державного управління справами, м. Київ. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Стравохід Барретта — потенційно небезпечне ускладнення ГЕРХ. Залежно від гістологічного типу метаплазированного епітелію дистальної частини стравоходу ризик розвитку аденокарциноми при стравоході Барретта…

Фізіотерапевтичні апарати нового покоління

Проф. А.В. Кіпенский, к.т.н. В.О. Верещак9, І.В. Смотров9, В.І. Діцький9, М.Ю. Міхненко9. Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків. 9Фірма «РАДМІР», м. Харків. У статті проаналізовані технічні дані та функціональні можливості фізіотерапевтичних апаратів нового покоління, серійне виробництво яких було освоєно фірмою «РАДМІР» (м. Харків). Показано, щовикористання мікропроцесорних систем управління апаратами дозволяє здійснювати регулюванняв широких межах параметрів…

Оптимізація діагностичного пошуку пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом

Канд. мед. наук О.А. Кир’ян. Українська медична стоматологічна академія, м Полтава. У статті представлений сучасний погляд на роль генетичних маркерів у розвитку неспецифічного виразкового коліту, перебігу захворювання та можливого виникнення ускладнень. Визначено вплив однонуклеотидних поліморфізмів генів на імунну відповідь організму і цілісність слизової оболонки товстої кишки, з огляду на вплив зовнішнього середовища у хворих з…

Серцево-судинні ускладнення при цукровому діабеті: роль гіперглікемії

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглядається зв’язок контроля рівня глікемії з розвитком серцево-судинної патології. Доведено чіткий зв’язок контролю глікемії зі зниженням ризику розвитку мікро- та макросудинних ускладнень цукрового діабету. В даний час ідеологія раннього втручання активно розвивається і набуває все більше шанувальників. Ефективний грамотний самоконтроль глікемії є одним з основних…

Менопаузальна гормональна терапія: сучасний стан проблеми

Проф. Л.В. Журавльова, Т.А. Рогачова. Харківський національний медичний університет. Стаття містить огляд сучасних міжнародних рекомендацій щодо проведення менопаузальної гормональної терапії (МГТ). Обговорюється проблема неефективності і ризиків МГТ, пов’язаних зорушенням обміну статевих гормонів в літньому віці і при ряді поширених патологічних станів,особливо при метаболічному синдромі. Проводиться порівняльний аналіз ефективності та безпеки пероральних і трансдермальних форм МГТ….

Можливості лікування травми колінного суглоба в амбулаторній практиці

Проф. Л.В. Хіміон, ас. Г.О. Гаврилюк. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Одним з найбільш частих ушкоджень в структурі травм суглобів є травма колінного суглоба, що, в основному, обумовлено його анатомічними особливостями. У статті наведені сучасні методи лікування травми колінного суглоба. Ключові слова: травма колінного суглоба, тромбоцитарна аутологічна плазма, лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.091 Download.PDF

Хрестові походи і історія медицини

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти. В роботі показано, що Хрестові походи призвели до пандемії в Європі прокази, небувалого зростання нервово-психічних та венеричних захворювань, інвалідизації і різкого погіршення демографічної картини. Показано, що Хрестові походи, засновані на релігійних забобонах, фанатизмі і невігластві і, в свою чергу, самі зрощує все це в народах, сприяли застою…

Матеріали для біографії лідера терапевтичної науки України Ф.Г. Яновського (1860-1928)

Матеріали для біографії лідера терапевтичної науки України Ф.Г. Яновського (1860-1928) Проф. К.К. Васильєв, проф. В.І. Бородулін*. Одеський національний медичний університет. Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права. *Національний НДІ громадського здоров’я ім. М.О. Семашко (Росія). Відділ історії медицини. У статті вперше представлені архівні документи Інституту рукопису бібліотеки ім. В.І. ВернадськогоНаціональної Академії наук України та…

Дидактичні пріоритети кафедри наркології ХМАПО в підготовці фахівців інтегрованої терапії опіоїдної залежності

Проф. І.К. Сосін, доц. О.Ю. Гончарова. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра наркології. Істотним кроком у поліпшенні якості медичної допомоги може бути створення центрів інтегрованої медико-соціальної допомоги. На кафедрі наркології ХМАПО розроблена навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю». Наведені результати навчання лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги та спеціалізованих закладів…

Вища медична школа Харкова – найстаріша в Україні

Харківський національний медичний університет На підставі аналізу історичних джерел, застосовуючи проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи дослідження, піддаючи аргументованої критики опонентів, автор переконливо доводить, що першою реально склалася вищою медичною школою на території сучасної України була та, яка утворилася на медичному факультеті Імператорського Харківського університету. Київська, Одеська та Львівська вищі медичні школи склалися також в імперську епоху,…

Питання діагностики та лікування нетуберкульознихмікобактеріозів

Проф. Шевченко О.С, доц. Шевченко Р.С, доц. Тодорико Л.Д, доц.Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» **Харківська медична академія післядипломної освіти. Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, відзначається зростання захворюваності нанетуберкульозні мікобактеріози. У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання діагностикита лікування микобактеріозів….

Історія історії медицини в Україні: дорадянський, радянський тапострадянський періоди (XIX — початок XXI ст.)

Проф. К.К. Васильєв. Одеський національний медичний університет. У становленні і розвитку історії медицини в Україні, як науки і предмета викладання, ми пропонуємовиділяти три періоди. Перший період: дорадянський. З’явилися перші історики медицини та праці зісторії медицини. Видання цих праць стимулювало наявність історії медицини, як предмета викладання на медичних факультетах університетів. Другий період: радянський. Відбулася інституціоналізаціяісторії медицини…

Оперізуючий герпес: шкірні прояви та диференційна діагностика

Доц. О.І. Саріан. Харківська медична академія післядипломної освіти. В статті наведено загальні відомості про оперізуючий герпес, приділено увагу шкірним типовим і атиповим проявам, особливостям диференційної діагностики, необхідності ранньої діагностики захворвання. Ключові слова: оперізуючий герпес, клінічні прояви, диференційна діагностика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.023 Download.PDF

Питання диференційної діагностики плевральних випотів

Проф. Шевченко О.С., доц. Шевченко Р.С., доц. Тодоріко Л.Д.*, доц. Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» Плевральні випоти є досить частим ускладненням різних захворювань. Однак незважаючи на їх поширеність, діагностика та диференціальна діагностика випотів залишається складним завданням. Наявність плеврального випоту може бути підтверджена рентгенологічно, а також за…

Уроки мікробіоти

Проф. Ж.Д. Семидоцька, проф. Т.Д. Звягінцева*, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, О.Є. Чернякова. Харківський національний медичний університет. *Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті викладаються сучасні уявлення про роль мікробного суспільства, (мікробіоти), яке колонізує організм людини, у функціонуванні всіх органів і систем господаря (макробіонта), зокрема, головного мозку, серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем, єдності мікробіоти і…