Оптимізація діагностичного пошуку пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом

Канд. мед. наук О.А. Кир’ян.

Українська медична стоматологічна академія, м Полтава.

У статті представлений сучасний погляд на роль генетичних маркерів у розвитку неспецифічного виразкового коліту, перебігу захворювання та можливого виникнення ускладнень. Визначено вплив однонуклеотидних поліморфізмів генів на імунну відповідь організму і цілісність слизової оболонки товстої кишки, з огляду на вплив зовнішнього середовища у хворих з неспецифічним виразковим колітом. У хворих з неспецифічним виразковим колітом виявлено асоціативні зв’язкирозвитку захворювання з однонуклеотидний поліморфізм генів Tlr4, IL10, IL1. У пацієнтів з тяжким і середньотяжким перебігом коліту частіше виявляли асоціацію з більш ніж 3-ма однонуклеотидний поліморфізм генів.

Ключові слова: неспецифічний виразковий коліт, генотип, алель, однонуклеотидний поліморфізм генів.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.113

Download.PDF