Моделювання взаємозв’язків біологічних маркерів при оцінці активності неспецифічного виразкового коліту

Проф. А.Е. Дорофєєв, С.В. Голуб*, О.Е. Ананьїн*, Ю.З. Диня.

Національний медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

*Черкаський державний технологічний університет.

У статті представлено дослідження процесів застосування інформаційної технології багаторівневого інтелектуального моніторингу для неінвазивної діагностики активності неспецифічного виразкового коліту (НВК) та оцінки впливу біомаркерів. У всіх пацієнтів вивчався епідермальний фактор росту (EGF), фактор росту фібробластів (FGF), що трансформує ростовий фактор бета (TGFβ) фактор росту ендотелію судин (VEGF), а також Хемокінові (CC мотив) ліганд 17 (CCL17). Крім цього були визначені однонуклеотидні поліморфізм генів TGFβ і VEGF. Індуктивні моделі, побудовані моніторингової інтелектуальною системою за результатами спостереження залежності активності НВК від значень биоиндикаторов цитокинового каскаду, є адекватними і можуть використовуватися для забезпечення інформацією процесів прийняття рішення лікаря. TGFβ-залежний сигнальний шлях імунної відповіді грає важливу роль в патогенезі НВК, а рівень TGFβ в сироватці крові може розглядатися як новий незалежний біологічний маркер активності захворювання.

Ключові слова: неспецифічний виразковий коліт, математичне моделювання, біологічні маркери.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.129

Download.PDF