Перший в Україні досвід застосування циркулярного балону для ендоскопічної радіочастотної абляції при стравоході Барретта

Канд. мед. наук В.О. Яковенко.

Медичний центр «Універсальна клініка« Оберіг », м. Київ.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр клінічної та профілактичної медицини» Державного управління справами, м. Київ.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Стравохід Барретта — потенційно небезпечне ускладнення ГЕРХ. Залежно від гістологічного типу метаплазированного епітелію дистальної частини стравоходу ризик розвитку аденокарциноми при стравоході Барретта становить від 0,5% до 30% в рік. Сучасним малоінвазивним способом лікування стравоходуБарретта є ендоскопічна радіочастотна абляція ділянок циліндричної метаплазії дистальної частинистравоходу. Мета. Представлено досвід першого в Україні застосування циркулярного балона для ендоскопічної радіочастотної абляції при стравоході Барретта.

Матеріали та методи. У пацієнта 43 років при обстеженні виявлено довгий сегмент стравоходу Барретта довжиною 10 см. Морфологічний діагноз: спеціалізована кишкова метаплазія. Була виконана ендоскопічна радіочастотна абляція ціркуляним баллоном под загальною анестезією.

Результати. Пацієнт добре переніс процедуру абляції. Будь-які скарги були відсутні. В післяопераційному періоді призначені режим обмеження важких фізичних навантажень, рідка дієта протягом тижня,антисекреторна терапія. Пацієнт виписаний зі стаціонару на наступний день після операції в задовіль ному стані.

Висновки. Описано перший в Україні ендоскопічної радіочастотної абляції стравоходу Барретта за допомогою циркулярного балона. Описаний метод лікування може бути операцією вибору у даної групи хворих, є ефективним і безпечним методом лікування, добре переноситься пацієнтами, не супроводжується зміною якості життя пацієнтів. Необхідні подальші дослідження із залученням більшої кількості пацієнтів, що може бути складно через рідкість патології.

Ключові слова: стравохід Барретта, ендоскопічне лікування, ендоскопічна радіочастотна абляція, антисекреторна терапія, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, аденокарцинома стравоходу.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.124

Download.PDF