Історія історії медицини в Україні: дорадянський, радянський тапострадянський періоди (XIX — початок XXI ст.)

Проф. К.К. Васильєв.

Одеський національний медичний університет.

У становленні і розвитку історії медицини в Україні, як науки і предмета викладання, ми пропонуємовиділяти три періоди. Перший період: дорадянський. З’явилися перші історики медицини та праці зісторії медицини. Видання цих праць стимулювало наявність історії медицини, як предмета викладання на медичних факультетах університетів. Другий період: радянський. Відбулася інституціоналізаціяісторії медицини в Україні. Були створені Українське історико-медичне товариство, кафедри історіїмедицини, відділи історії медицини в науково-дослідних інститутах; почали проводитися конференції з історії медицини; в Києві був відкритий музей медицини. Третій період: пострадянський. В умовах відсутності всеукраїнського об’єднуючого центру спостерігався процес, який можна назвати фрагментацією спільноти істориків медицини. Разом з тим, тривало поширення і поглиблення історико-медичної наукової роботи, різко збільшилася кількість виданих книг з історії медицини. До досягнення пострадянського періоду треба віднести випуск у Києві історико-медичного журналу «Агапіт»(1994—2004).

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.029

Download.PDF