Питання діагностики та лікування нетуберкульознихмікобактеріозів

Проф. Шевченко О.С, доц. Шевченко Р.С, доц. Тодорико Л.Д, доц.Погорєлова О.О.

Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» **Харківська медична академія післядипломної освіти.

Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, відзначається зростання захворюваності нанетуберкульозні мікобактеріози. У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання діагностикита лікування микобактеріозів. У статті детально розглянуті питання епідеміології нетуберкульознихмікобактеріозів в Європейському регіоні і в світі, наведені сучасні класифікації, висвітлені питаннядіагностики мікобактеріозів, ідентифікації мікобактерій і призначення адекватних режимів лікування.

Ключові слова: нетуберкульозні мікобактерії, діагностика, лікування.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.036

Download.PDF