Хрестові походи і історія медицини

Проф. О.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти.

В роботі показано, що Хрестові походи призвели до пандемії в Європі прокази, небувалого зростання нервово-психічних та венеричних захворювань, інвалідизації і різкого погіршення демографічної картини. Показано, що Хрестові походи, засновані на релігійних забобонах, фанатизмі і невігластві і, в свою чергу, самі зрощує все це в народах, сприяли застою в розробці методів діагностики та лікування захворювань, висуваючи замість них окультні методики і практики. Без аналізу уроків Хрестових походів,з їх ідей людиноненависництва, класового переваги, проголошення панування однієї нації і релігії над іншими, неможливо побудувати ефективну соціально орієнтовану систему охорони здоров’я, засновану

на принципах гуманізму і духовності.

Ключові слова: Хрестові походи, медицина, епідемії.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.074

Download.PDF