Матеріали для біографії лідера терапевтичної науки України Ф.Г. Яновського (1860-1928)

Матеріали для біографії лідера терапевтичної науки України Ф.Г. Яновського (1860-1928)

Проф. К.К. Васильєв, проф. В.І. Бородулін*.

Одеський національний медичний університет. Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права. *Національний НДІ громадського здоров’я ім. М.О. Семашко (Росія). Відділ історії медицини.

У статті вперше представлені архівні документи Інституту рукопису бібліотеки ім. В.І. ВернадськогоНаціональної Академії наук України та Російського державного військово-історичного архіву, пов’язані зжиттям та діяльністю академіка Всеукраїнської академії наук (нині Національна академія наук України),професора Новоросійського університету в Одесі і університету Святого Володимира в Києві — ФеофілаГавриловича Яновського (1860—1928). Крім того, авторами вперше виявлено ряд нових опублікованихматеріалів про академіка Янівського (у журналі «Известия Киевской городской думы», а також довідниках

«Памятные книжки Киевской губернии», «Адресные и справочные книги «Весь Киев»» за ряд років таін.). Введені в науковий обіг матеріали, дозволяють доповнити і поглибити наші знання, як про самого Ф.Г. Яновського, так і про його родину. Так, уточнені київські адреси академіка, дати обрання йогопрозектором, а потім ординатором Олександрівської міської лікарні. Наведено повністю вітальні адресипроф. Яновського: у день 25-річчя його лікарської діяльності (1908), у день 40-річчя його лікарської інауково-педагогічної діяльності (1923; два адреси), а також листи від організаційних комітетів всесоюзних з’їздів терапевтів (1925, 1926) і від президії Ленінградського терапевтичного товариства імені С.П.Боткіна (1925).

Ключові слова: Ф.Г. Яновський, терапія, Україна, кінець XIX — початок XX ст.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.063

Download.PDF