Уроки мікробіоти

Проф. Ж.Д. Семидоцька, проф. Т.Д. Звягінцева*, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, О.Є. Чернякова.

Харківський національний медичний університет.

*Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті викладаються сучасні уявлення про роль мікробного суспільства, (мікробіоти), яке колонізує організм людини, у функціонуванні всіх органів і систем господаря (макробіонта), зокрема, головного мозку, серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем, єдності мікробіоти і макробіонта (холобіонта). Обговорюються молекулярні механізми спілкування мікроорганізмів між собою і з макробіонтом, координації поведінки мікробіоти, можливості їхнього використання для таргетної антимікробної терапії. Наведено відомості про механізми захисту протимікробних патогенів, що виникли у процесі ко-еволюції мікроорганізмів і людини, системі толл-подібних рецепторів, проблемі використання їхніх агоністів у лікуванні інфекційних та пухлинних хвороб. Висвітлюються причини розвитку дисбіозу, антибіотикорезистентності, стратегії її подолання.

Ключові слова: мікробіота, холобіонт, «відчуття кворуму», толл-подібні рецептори, дисбіоз, антибіотикорезистентність, терапевтичні стратегії.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.004

Download.PDF