№2(5) // 2016

12016

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.02

Download №2(5) // 2016 (PDF)

Питання пульмонології. Симпозіум.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, ас. О.М. Піонова, ас. Н.С. Трифонова. Сучасні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень.

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. І.І. Шаргород. Хронічна дуоденальна непрохідність.

Питання алергології. Лекція.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, д.м.н. Н.М. Железнякова, к.м.н. Т.М. Пасієшвілі. Харчова алергія: хвороба або стан? Поняття її як співіснування людини та харчових алергенів.

Питання нефрології. Науковий огляд.

Проф. І.І. Топчій. Зміни вмісту морфогенетичних білків FGF23 і Klotho збільшують ризик серцево-судинних подій.

Питання фізіотерапії. Лекція.

Проф. Л.Д. Тондій, старший викладач О.Л. Закревська. Чи лікують камені?

Питання к ардіології. Лекція.

Проф. О.М. Корж. Кардіоренальний синдром: клінічне значення, критерії діагностики, принципи лікування.

Питання гастроентерології. Діагностика.

Проф. Опарін О.А., проф. А.Г. Опарін, доц. Н.В. Лаврова, доц. А.В. Благовещенська. Ультразвукове дослідження печінки у нормі і при патології.

Питання обміну речовин. Симпозіум.

Н.Ю. Птущенко, ас. Т.М. Пасієшвілі. Мінеральний «портрет» людини в нормі та при патології.

Питання педагогіки. Лекція.

І.І. Наумова. Педагогічні основи успішного виховання здорової особистості в сім’ї.

Питання фізіотерапії. Діагностика.

Проф. О.М. Нечипуренко. Фізичні методи лікування та реабілітації в педіатрії: сучасні концепції і нові можливості.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф А.А.Опарін. Медицина у Візантійській імперії.

Питання охорони здоров’я. Огляд.

Мехмед Акман. Огляд Програми трансформації охорони здоров’я в Турції.

Питання ендокринології. Діагностика.

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, Д.І. Пильов. Діагностична тактика лікаря загальної практики щодо хворого з порушенням вуглеводного обміну.

Питання пульмонології. Діагностика.

А.Є. Апікова. Аналіз акустичних методів діагностики бронхолегеневих захворювань.

Ювілей

Проф. Гірка Н.В. – 70 років.

Дистанційне навчання.

Банк тестів.