Фізична реабілітація та відновлення при неврологічних захворюваннях

Доц. П.Є. Лівак, О.С. Корчук, Н.П. Кожух Український гуманітарний інститут Автором доведено, що проблема неврологічних захворювань є актуальною незважаючи на високий розвиток медицини, адже в умовах стресу, постійної перевтоми та поганої екології ми спостерігаємо ріст пацієнтів з нервовими порушеннями. Щороку все більше людей різного віку звертається до лікарів із симптомами що вказують на складні неврологічні…

Фізіотерапевтичні апарати нового покоління

Проф. А.В. Кіпенский, к.т.н. В.О. Верещак9, І.В. Смотров9, В.І. Діцький9, М.Ю. Міхненко9. Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків. 9Фірма «РАДМІР», м. Харків. У статті проаналізовані технічні дані та функціональні можливості фізіотерапевтичних апаратів нового покоління, серійне виробництво яких було освоєно фірмою «РАДМІР» (м. Харків). Показано, щовикористання мікропроцесорних систем управління апаратами дозволяє здійснювати регулюванняв широких межах параметрів…

Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та підходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія.

Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні кліничні варіанти соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значення мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії…

Перспективи реабілітації больних сахарним діабетом 2 типу

Проф. О. М. Белецька Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто перспективи лікування хворих на цукровий діабет 2 типу в парадигмі фізичної та реабілітаційної медицини. Запропоновано концепцію патогенезу цукрового діабету 2 типу — як наслідок вікової та конституціональної схильності до дезадаптації організму в період клімактерію. Обґрунтовано необхідність інтеграції фундаментальної та прикладної медицини для створення нової спеціальності…

Електросвітлолікування і аерозольтерапія в практиці сімейного лікаря.

Проф. Л.Д. Тондій, доц. А.А. Калюжка, доц. С.В. Бондаренко. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті показана необхідність застосування в практиці сімейного лікаря лікувальних фізичних чинників, обгрунтування показань і протипоказань а також методики їх використання. Ключові слова: сімейний лікар, фізичні фактори, методики, показання, протипоказання. Tondiy LD, Kalyuzhka AA, Bondarenko SV. [Electrophototherapy and aerosol therapy in…