Світло в практиці сімейного лікаря

Проф. Л.Д.Тондий, проф. О.К. Зинченко, доц. І.В. Кас, О.Л. Закревська. Харьківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра фізиотерапії, курортології та відновлювальної медицини.

Приведено дані про використання світла (електромагнітного випромінювання в оптичному діапазоні) у відновлювальному лікуванні, реабілітації та профілактиці; надано рекомендації про впровадження описаних засобів у практику сімейної медицини, враховуючи механізми дії світла на патогенез та процеси саногенезу.

Ключові слова: світло, колір, колортерапія, світлодіоди, лазер, пайлер-світло.

Tondiy LD, Zinchenko OK, Kas IV, Zakrevskaya EL. [Light in the practice of family doctor].  Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:65-68. Russian.
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.065

Download.PDF