Особливості перебігу цереброваскулярних порушень у ліквідаторів аварії на чорнобильській АЕС у віддалений період.

Проф. Т.А. Литовченко, доц. О. П. Завальна, доц. О.Л.Тондій, доц. Н.П. Тацій. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра неврології та дитячої неврології. Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

Метою дослідження було вивчення особливостей цереброваскулярних порушень у віддаленому періоді у ліквідаторів аварії на ЧАЕС на тлі комплексного динамічного обстеження і спостереження пацієнтів з 1996 по 2015 рр. Було обстежено 68 пацієнтів — чоловіків у віці від 50 до 65 років. Вивчалися клініко-інструментальні показники (клінічне неврологічне дослідження, ЕЕГ, РЕГ, УЗДГ судин шиї і судин головного мозку, МРТ головного мозку та ін). Динамічне спостереження в середньому склало 10-15 років. Підтверджено на основі клініко-інструментального обстеження, що провідною патологією у ліквідаторів є дисциркуляторна енцефалопатія, зі специфічним комплексом неврологічних симптомів, яка характеризується прогресуючим перебігом, раннім розвитком когнітивних, психоемоційних розладів, розвитком корковою атрофії. Це свідчить про швидке прогресування цереброваскулярної патології, ранній розвиток атеросклерозу, прояви передчасного старіння мозку в учасників ЛНА на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова: цереброваскулярні порушення, ліквідатори аварії на ЧАЕС, клініко-нейрофизиологическое обстеження, раннє старіння мозку.

Litovchenko TA, Zavalna OP, Tondiy OL, Taciy NP. [Peculiarities cerebrovascular disorders in liquidators of accident in chernobyl NPP in the remote period]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:69-74. Russian.
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.069

Download.PDF