Проблема презумпції неефективністі фізіотерапії на сучасному етапі розвитку фізичної і реабілітаційної медицини в Україні.

Проблема презумпції неефективністі фізіотерапії на сучасному етапі розвитку фізичної і реабілітаційної медицини в Україні.

Проф. Л.Я. Васильєва-Лінецька. Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті представлені дані, які не дозволяють погодитися з точкою зору багатьох фахівців про неефективність методів фізіотерапії, які використовуються у фізичній та медичної реабілітації. На прикладах з історії розвитку фізіотерапії показано, що переважна більшість її методів були створені й успішно застосовуються сьогодні в країнах Західної Європи та Америки. Викладено поняття про доказову фізіотерапію та представлено інформацію про ефективність застосування методів фізіотерапії з позицій доказової медицини.

Ключові слова: доказова фізіотерапія, фізична та медична реабілітація.

Vasilyeva-Linetska LY. [Problem of physiotherapy inefficiency presumption at modern phase of development of physical and rehabilitation medicine in the Ukraine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;1:95-100. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.01.095

Download.PDF