Декалог як основа морального виховання особистості

Доц. І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін

Український гуманітарний інститут

Кафедра філософії, теології та історії церкви

Актуальність теми дослідження полягає в універсальності для сучасності загальновідомого Закону Божого, під назвою десять заповідей. Один з біблійних рядків, котрим можна охарактеризувати глобальну діяльність сучасного людства, записаний у книзі Буття 6:5, він є реплікою Ісуса з наступним змістом — «помисли серця їх були злом повсякденно». У контексті того, що сучасний світ переповнений насиллям, війнами, підступністю, помстою, підлістю, честолюбством, та ін. гріховними справами, ця теза видається доволі правдивою. Такого роду відносини та конфлікти породжують страждання, утиски, неповагу та інші негативні наслідки, які псують життя сім’ям, державам і цивілізації загалом. В ході дослідження встановлено, що при створенні світу, Бог дав людям право свободи, яке полягає в тому, що вони можуть обирати шляхи розвитку життя, самоврядування та ін. Цей принцип мав відігравати вагому роль у стосунках людства та Творця. Після гріхопадіння морально-етичні цінності людства розвивалися в напрямку потаканням своїм примхам, що в результаті стало основою для деградації морального виховання особистості. Визначено, що принципи, які ґрунтуються на текстах Біблії, зокрема книгах Вихід 20 розділ та Повторення закону 5 розділ, є універсальними для сучасності. Там написано Декалог, загальновідомий як Десять Заповідей. Згідно з висновками дослідження він мав стати мірилом праведності людства. Визначено, що богослови, філософи та науковці, століттями досліджують важливість даного закону, можливості його практичного застосування. Встановлено, що проблематика Десяти Заповідей, як основи морального виховання людини досі привертає дослідників Біблії, мотивуючи останніх встановити, або спростувати дані основи в контекстах епох, або навпаки утверджувати. Саме тому, окреслення значення вивчення конотації Декалогу для людей XXI ст. є актуальним науковим напрямом. Метою дослідження є вивчення тлумачення змісту Десяти Заповідей, як інструменту морального виховання особистості. Проблематика дослідження декалогу характеризується науковими пошуками, пов’язаними із встановленням актуальних ціннісних морально-етичних орієнтирів, які резонують із сучасними поняттями цивілізованості. Загальновстановлені норми поведінки слугують для забезпечення благополучного співіснування.

Ключові слова: десять заповідей, декалог, моральне виховання, особистісний розвиток, Біблія в сучасному житті.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.045

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Корещук, І.І. Декалог як основа морального виховання особистості / І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 45-50. doi: 10.15407/internalmed2023.01.045

Koreshchuk II, Kampen KS, Chechin IP. Dekaloh yak osnova moralnoho vykhovannia osobystosti [Decalogue as the basis of the moral education of the individual]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:45-50. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.045