Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око»

Доц. А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош

Український гуманітарний інститут

Кафедра філософії, теології та історії церкви

Актуальність теми дослідження полягає у стереотипності сприйняття біблійного старозавітного поняття помсти, та його інтерпретацій для сучасності. У статті досліджено конфлікт, як соціокультурне явище. Ідентифіковано п’ять загальноприйнятих в суспільстві міжособистісних способів вирішення конфлікту, зокрема відсторонення, поступка, боротьба, компроміс і співпраця. Результати дослідження вказують на те, що іноді можна змінити напрям розвитку конфлікту, просто поглянувши на нього по-іншому. Саме тому, проблематика пошуку альтернативи вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око» потребує актуального розгляду. Дослідження передбачає з’ясування того, чим є конфлікт у суспільній площині. Біблійний принцип «око за око» та його конотація в ХХІ ст. розглядається, як ключ до розв’язання проблем в окремих міжособистісних відносинах. Однією з цілей дослідження є ілюстрація того, що принципи викладенні в Святому Письмі дієві і сьогодні. Якби люди звертали більше уваги на написане в Біблії, можна було б уникнути чимало непотрібних непорозумінь. Військові, міжнародні непорозуміння, міжособистісні невирішені питання та ін., є реаліями XXI ст. Однією з причин цього є різні міжособистісні не вирішенні питання суспільно-правового характеру. Такого типу конфлікти як правило зумовлюють страждання, утиск, неповагу, та інші негативні наслідки, які псують життя сім’ям державам націям та цілому світу. Конфліктні ситуації у світі не є новим явищем, оскільки непорозуміння між Богом і херувимом люцифером виникло в небесах і було перенесено на земний світ. Цей конфлікт яскраво відображений на сторінках Біблії. Саме на сторінках Старого завіту контроверсійні ситуації, які на перший погляд суперечать характеру люблячого Яхве. До таких дискусійних уривків належить вислів записаний у книзі Левит 24:20 — «око за око, зуб за зуб». Це дослідження реалізується на прикладі того, як у різних релігіях у тому числі в протестантському адвентизмі розуміють цей принцип в інтерпретації із сучасністю. Загалом пошук альтернатив щодо раціонального вирішення міжособистісних конфліктів дозволяє рефлексувати над актуальними тенденціями сучасної конфліктології.

Ключові слова: конфлікти XXI ст., «око за око, зуб за зуб», Біблія та конфлікти, конфлікти в християнстві, книга Левит.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.039

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Парасей-Гочер, А.О. Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око» / А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 39-44. doi: 10.15407/internalmed2023.01.039

Parasei-Hocher AO, Korchuk OS, Lakatosh YeI. Alternatyva vyrishennia mizhosobystisnykh konfliktiv pryntsypu «oko za oko» [An alternative to resolving interpersonal conflicts to the «eye for an eye» principle]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:39-44. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.039