Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі

Проф. К.І. Бодня, Ю.В. Танчук

Харківський національний медичний університет

КНП ХОР Обласна клінічна інфекційна лікарня, Харків, Україна

Вперше при хронічному набутому токсоплазмозі виявлено закономірності змін у співвідношенні показників імунітету — лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), CD3, імунорегуляторний індекс (ІРІ), сумарні імуноглобуліни, адаптаційно-компенсаторних реакцій (коефіцієнт напруги) та функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) — зміни електроенцефалографічне дослідження (ЕЕГ) за стовбурово-діенцефальним типом — за допомогою доступних інформативних методів, що дозволили оцінити тяжкість перебігу, намітити лікування та прогнозувати результат захворювання, не вдаючись до складних методів дослідження. Встановлено, що хазяїно-паразитарні відносини та клінічні прояви при хронічному набутому токсоплазмозі багато в чому залежать від захисно-пристосувальних реакцій та компенсаторних можливостей організму людини.

Ключові слова: токсоплазмоз, показники імунітету, центральна нервова система, адаптаційні реакції, компенсаторні можливості, хазяїно-паразитарні відносини.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.051

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Бодня, К.І. Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі / К.І. Бодня, Ю.В. Танчук // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 51-55. doi: 10.15407/internalmed2023.01.051

Bodnіa KI, Tanchuk YuV. Pokaznyky imunitetu i funktsionalnoho stanu tsentralnoi nervovoi systemy pry khronichnomu nabutomu toksoplazmozi [Indicators of immunity and functional state of the central nervous system with chronic acquired toxoplasmosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:51-55. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.051