Сучасні дані про поширеність та етіопатогенез грибкових інфекцій серед військовослужбовців

Гюлієва Ругія Агасафар Центральний Госпіталь Внутрішніх Військ (Баку, Азербайджан)  Мета дослідження. Вивчити епідеміологічні аспекти та особливості перебігу грибкової інфекції у військовослужбовців.  Матеріал та методи. Протягом 5 років за медичною дерматологічною допомогою у Центральний Госпіталь Внутрішніх Військ, у відділенні шкірних та венеричних хвороб були виявлені та залучені до подальших досліджень 250 військовослужбовців віком від 20 до 50…

Оперізуючий герпес: шкірні прояви та диференційна діагностика

Доц. О.І. Саріан. Харківська медична академія післядипломної освіти. В статті наведено загальні відомості про оперізуючий герпес, приділено увагу шкірним типовим і атиповим проявам, особливостям диференційної діагностики, необхідності ранньої діагностики захворвання. Ключові слова: оперізуючий герпес, клінічні прояви, диференційна діагностика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.023 Download.PDF

Паранеопластичні дерматози в практиці інтерніста

Доц. О.І. Саріан. Харківська медична академія післядипломної освіти В статті наведено відомості про механізми розвитку, клінічні різновиди облігатних, факультативних та імовірних паранеопластичних дерматозах як проявів паранеопластичного синдрому, важливості їх ранньої діагностики Ключові слова: паранеопластичні дерматози, патогенез, клінічні прояви, діагностика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.085 Sarian OI. [Paraneoplastic dermatosis in the intenist practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:85-91. Russian Download.PDF

Мастоцитоз у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.В. Фролова, доц. І.І. Терещенкова, доц. Н.Ф. Стенкова Харківський національний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики педіатрії № 1 У статті представлено опис рідкісного в дитячому віці захворювання – мастоцитоз. Викладено дані про його поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування. Наведено клінічний випадок шкірного мастоцитоз у дитини 11 місяців. Звертається…

Проф. Л.А. Болотна. Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії.

Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії. Проф. Л.А. Болотна. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра дерматовенерології.