Паранеопластичні дерматози в практиці інтерніста

Доц. О.І. Саріан. Харківська медична академія післядипломної освіти

В статті наведено відомості про механізми розвитку, клінічні різновиди облігатних, факультативних та імовірних паранеопластичних дерматозах як проявів паранеопластичного синдрому, важливості їх ранньої діагностики

Ключові слова: паранеопластичні дерматози, патогенез, клінічні прояви, діагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.085
Sarian OI. [Paraneoplastic dermatosis in the intenist practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:85-91. Russian

Download.PDF