Сучасні дані про поширеність та етіопатогенез грибкових інфекцій серед військовослужбовців

Гюлієва Ругія Агасафар

Центральний Госпіталь Внутрішніх Військ (Баку, Азербайджан) 

Мета дослідження. Вивчити епідеміологічні аспекти та особливості перебігу грибкової інфекції у військовослужбовців. 

Матеріал та методи. Протягом 5 років за медичною дерматологічною допомогою у Центральний Госпіталь Внутрішніх Військ, у відділенні шкірних та венеричних хвороб були виявлені та залучені до подальших досліджень 250 військовослужбовців віком від 20 до 50 років з грибковими захворюваннями. Методи дослідження: клінічні, статистичні, мікроскопічні виявлення грибкової інфекції. Статистичний аналіз результатів дослідження проводився з використанням програми система STATISTICA for Windows 7.0 та програми SPSS. 

Результати досліджень. Найбільш висока частота захворюваності на мікози стоп визначена серед військовослужбовців старших вікових груп. Порівняно рідше з досліджуваною патологією по відношенню до попередніх груп реєструвалися військовослужбовці віком від 20 до 29 років (12,9%). Мінімальними за кількістю хворих були вікові групи до 20 років (1,2%). Таким чином, було визначено рівень зараження серед військовослужбовців різних нозологічних форм дерматомікозів (рис. 2). Майже трохи більше половини вибірки становили хворі на дерматофітії (В-35) відповідно до МКБ-10, а поверхневий кандидоз шкіри та кератомікози зустрічалися у рівних кількостях випадків. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що вивчена реальна практика реєстрації грибкових захворювань у певної групи військовослужбовців. У структурі дерматомікозів лідирували мікози стоп, друге місце займали дерматомікозів в області великих складок, мікоз тулуба. Частота різних нозологічних форм патології, що вивчається у обстежуваних військовослужбовців вагалася в широких межах 

Ключові слова: грибкова інфекція, військовослужбовці, мікози, поширеність, фактори ризику. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.043 

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Гюлиева, Р.А. Современные данные о распространенности и этиопатогенезе грибковых инфекций среди военнослужащих // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 43-46. doi:  10.15407/internalmed2022.01.043 

Guliyeva RA. Sovremennye dannye o rasprostranennosti i etiopatogeneze gribkovyh infekcij sredi voennosluzhashchih. [Modern data on the prevalence and etiopathogenesis of fungal infections among military personnel]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:43-46. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.043