Основні фактори ризику транспортування недоношених новонароджених, які перебувають у критичному стані

Гасимова Егяна Айдин кизи
Науково-дослідний інститут педіатрії імені К. Фараджевої, м. Баку, Азербайджан

Недоношених дітей, яких необхідно транспортувати до спеціалізованого відділення інтенсивної терапії, слід транспортувати спеціалізованим автомобілем, за участю транспортної реанімаційної бригади. Під час транспортування новонародженого, слід проводити чіткий і повний контроль температури тіла, частоти дихання, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску і насичення, а також рівень глікемії. Всі можливі зміни в стані недоношених дітей слід спостерігати і, якщо можливо, коригувати. Для оцінки тяжкості стану недоношених дітей до, під час і після транспортування доцільно використовувати шкалу TRİP. Оціночні шкали ризику перевезення новонароджених дозволяють підвищити якість перевезення новонароджених без значного ризику для їх життя та здоров’я. 

Ключові слова: недоношені, неонатальний транспорт, неонатальна смертність. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.040 

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Гасымова, Е.А. Основные факторы риска транспортировки недоношенных новорожденных, находящихся в критическом состоянии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 40-42. doi:  10.15407/internalmed2022.01.040   

Gasimova YeA. Osnovnye faktory riska transportirovki nedonoshennyh novorozhdennyh, nahodyashchihsya v kriticheskom sostoyanii. [Main risk factors of transportation of premature infants in critical condition]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:40-42. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.040