Містична і наукова медицина: чи є різниця?

Проф. М. А. Балаклицький

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Нетрадиційна медицина — це комплекс маніпуляцій, який спирається на бездоказові припущення, які суперечать відомим науці законам. Популярність у населення цих методів, суспільний запит на них, перспектива заробітку не може бути мотивом для підміни понять і введення пацієнтів в оману щодо методів і принципів пропонованого лікування.

Ключові слова: медицина, нетрадиційна, альтернативна, народна, містична, наукова, доказова.

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.036 

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Балаклицкий, М.А. Мистическая и научная медицина: есть ли разница? // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 36-39. doi:  10.15407/internalmed2022.01.036   

Balaklytskyi MA. Misticheskaya i nauchnaya medicina: est’ li raznica? [Mystical and scientific medicine: is there any difference?]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:36-39. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.036