Проф. Л.А. Болотна. Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії.

Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії.

Проф. Л.А. Болотна. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра дерматовенерології.

У лекції представлені сучасні погляди на патогенез псоріазу, роль генетичних та імунних порушень, неоангіогенезу. Розглянуто клінічні прояви основних форм псоріазу. Приділено увагу коморбідним захворюванням при псоріазі, наведені сучасні методи лікування дерматозу.

Ключові слова: псоріаз, патогенез, клініка, коморбідність, лікування.

Bolotna L. [Psoriasis: pathogenesis, clinical manifestations, principles of therapy]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;1:4-9. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.01.004

Download.PDF

-Тестування вхідний контроль знань «Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії».

-Тестування заключний контроль знань «Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії».

Персональні дані при проведенні тестування використовуються для e-mail розсилки результатів тестування і захищені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI.