Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП). Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів…

Оптимізація діагностичного пошуку пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом

Канд. мед. наук О.А. Кир’ян. Українська медична стоматологічна академія, м Полтава. У статті представлений сучасний погляд на роль генетичних маркерів у розвитку неспецифічного виразкового коліту, перебігу захворювання та можливого виникнення ускладнень. Визначено вплив однонуклеотидних поліморфізмів генів на імунну відповідь організму і цілісність слизової оболонки товстої кишки, з огляду на вплив зовнішнього середовища у хворих з…