Матеріали конференції

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування та профілактики», 04—05 жовтня 2018 року, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Download.PDF

Ультразвукове дослідження селезенки у нормі і патології

Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Л.О. Хоменко, доц. А.Є. Новохатня, ас. І.П. Кореновський. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті представлені сучасні дані про можливості ультразвукового дослідження селезінки в нормі і патології. Приведені конкретні ультразвукові описи основної патології селезінки, представлені питання їх диференціальної діагностики. Ключові слова: селезінка, ультразвукове дослідження, хвороби селезінки. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.063 Download.PDF

Актуальні проблеми розвитку історії медицини в сучасному вітчизняному науковому просторі та шляхи їх вирішення.

Проф. І.Ю. Робак. Харківський національний медичний університет. У статті розглядаються несприятливі умови, в які поставлена сучасна вітчизняна історія медицини. Показано, що головним фактором, який гальмує її розвиток, є ситуація de facto неможливість захисту дисертацій з історії медицини медиками. Окреслено два шляхи виходу з «вченої кризи»: відродження наукової спеціальності, пов’язаної з історією медицини, в галузі «Медичні…

Сімейна медицина в Україні та за кордоном: відмінності і подібності

Проф. А.Н. Корж. Харьковская медична академія післядипломної освіти. Кафедра загальної практики – сімейної медицини. У розвинених країнах сімейна медицина давно знайшла свою нішу і визнана однією з найефективніших з існуючих систем. Сімейний лікар володіє всім необхідним обсягом знань базових предметів не тільки як лікар-інтерніст, але і здатний розпізнати хірургічну і травматологічної патологією, надати первинну допомогу….

Перший етап діяльності Товариства істориків медицини Харківського наукового медичного товариства (1958—1987 рр.)

Доц. З.П. Петрова. Харківський національний медичний університет. У статті представлена і проаналізована історія Товариства істориків медицини Харківського наукового медичного товариства. Показані досягнення його вчених та їх вклад у вивчення питань історії медицини. Ключові слова: історія медицини, Харків, дослідження. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.047 Download.PDF

Роль мелатоніну в розвитку функціональних розладів шлунково-кишкового тракту

Проф. Т.Д.Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Харківська медична академія післядипломної освіти Встановлено, що у хворих з функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ФЗ ШКТ) є порушення нейрогуморальної регуляції в основі якої лежить зміни вмісту мелатонина. Понижений рівень мелатонина у хворих функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ФЗ ШКТ) демонструє можливу участь нейротрансмітера у формуванні клінічних проявів фунціональної диспепсії і синдрому…

Пацієнт з гіперглікемією на прийомі сімейного лікаря

Доц. Пасієшвілі Т.М., Коряк В.В.* Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. В роботі розглянуті питання розповсюдженості, передумов для перебігу цукрового діабету. Визначена роль інсуліну в організмі. Представлені нозології, при яких виникає гіперглікемія. Надані групи ризику захворювання та оговорені питання ранньої діагностики сімейним…

Доктор Фауст: історія і віддання.

Проф. O.А. Опарін. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології У статті приведені і проаналізовані усі доступні історичні відомості про життя і діяльність доктора Іоганна Фауста, які з повним правом дозволяють говорити про нього, як про реальну історичну фігуру, що лише згодом обросла рядом легенд і переказів. Показано, що основу вчення…

Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та підходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія.

Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні кліничні варіанти соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значення мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії…

Системні васкуліти як міждисциплінарна проблема: діагностика, верифікація та класифікація захворювань

Проф. Л.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет МОЗ України. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб. В роботі розглянуті питання етіопатогенезу та діагностики системних васкулітів; наведені клінічні класифікації та етапи діагностичного пошуку. Надана характеристика генетичних маркерів окремих системних васкулітів. Ключові слова: системні васкуліти, етіологія, патогенез, класифікація, діагностичний пошук. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.010 Download.PDF

Синдром подразненого кишківника: сучасні уявлення та нові можливості корекції

Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. С.В. Гріднєва. Харківська медична академія післядипломного освіти. В статті розглядаються патогенетичні механізми формування синдрому подразненого кишківника (СПК), згідно Римським критеріям IV (2016), показані основні причини виникнення абдомінального болю при СПК — підвищення вісцеральної чутливості кишківника і порушення її моторики, представлена класифікація видів СПК, питання діагностики даної патології у світлі Римского консенсусу…