Актуальні проблеми розвитку історії медицини в сучасному вітчизняному науковому просторі та шляхи їх вирішення.

Проф. І.Ю. Робак.

Харківський національний медичний університет.

У статті розглядаються несприятливі умови, в які поставлена сучасна вітчизняна історія медицини. Показано, що головним фактором, який гальмує її розвиток, є ситуація de facto неможливість захисту дисертацій з історії медицини медиками. Окреслено два шляхи виходу з «вченої кризи»: відродження наукової спеціальності, пов’язаної з історією медицини, в галузі «Медичні науки»; щодо істориків медицини, які захистили дисертації за спеціальністю «Історія науки і техніки», надання права медичним університетам і установам НАМН України виплачувати грошові надбавки за науковий ступінь, а Міністерству освіти і науки привласнювати таким фахівцям вчені звання за медичними кафедрам.

Ключові слова: грошова надбавка, захист дисертації, історія медицини, наукова спеціальність, науковий ступінь, вчене звання.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.059

Download.PDF