№2(7) // 2017

 

1 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02

Download.PDF №2(7)//2017

Питання ревматології. Симпозіум

Член.-кор. НАМН України, проф. О.В. Синяченко, проф. Л.М. Пасієшвілі. Артралгічний синдром: верифікація, валідизація та оціночні підходи.

Питання гастроентерології. Симпозіум

Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. І.І. Шаргород. Патологічні стани після холецистектомії: від патогенеза до лікування.

Питання охорони здоров`я. Огляд

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, доц. І.С. Кармазіна. Паліативна медицина і сімейний лікар – минуле, сьогодення, майбутнє.

Питання гастроентерології. Cимпозіум

Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Н.В. Лаврова, ас. А.Е. Новохатня. Ультразвукове дослідження жовчного міхура в нормі та при патології.

Питання ендокрінології. Симпозіум

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова. Ожиріння як мультидисциплінарна проблема – клініка, діагностика, лікування.

Питання фізіотерапії. Лекція

Проф. Л.Д. Тондій, проф. Є.К. Зінченко, ас. А.А. Щерба, ст. преп. Е.Л. Закревська. Лікування мінеральними водами в практиці сімейного лікаря.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Проф. А.А. Опарін. Медицина стародавнього Єгипту

Матеріали конференції

Матеріали конференції «Здобутки кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини та її роль в становленні і розвитку реабілітаційної медицини» 02.11.2017 р.

Матеріали конференції «Іноваційні технології діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів в осіб молодого віку» 20.09.17 р.