Персоналізованій підхід до профілактики серцево-судинних захворювань

Проф. О.М. Корж

Харківський національний медичний університет

У статті представлено низку основних оновлень щодо оцінки ризику серцево-судинних ускладнень та принципи профілактичного втручання за матеріалами аналізованих клінічних рекомендацій. Попередні європейські рекомендації були зосереджені на стратифікації ризику та запобіганні факторам ризику, тоді як у оновленому документі Європейського товариства кардіологів приділяється велика увага персоналізації та поетапному втручанню у клінічній практиці. При розробці стратегії профілактики рекомендується звертати увагу не тільки на гендерні та вікові показники, а й на географічні та етнічні фактори. Персоналізований підхід до профілактики з використанням шкали ризику серцево-судинних захворювань та поетапний вибір лікування є більш складними, ніж загальна стратегія профілактики, але вони відображають різноманітність пацієнтів та їх характеристики у клінічній практиці.

Ключові слова: профілактика, серцево-судинні захворювання, персоналізований підхід, фактори ризику.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.102

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Корж, О.М. Персоналізований підхід до профілактики серцево-судинних захворювань // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 102-106. doi: 10.15407/internalmed2023.01.102

Korzh OM. Personalizovanyi pidkhid do profilaktyky sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [The personalized approach to the prevention of cardiovascular diseases]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:102-106. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.102