Структурний аналіз причин жіночого безпліддя у лікувальних закладах м. Харкова

Д.Г. Кірія

Харківський національний медичний університет

Кафедра патологічної анатомії

Жіноче безпліддя в сучасному світі залишається актуальною проблемою, що потребує нових алгоритмів діагностики та контролю лікування. За даними різних авторів перше місце серед причин інфертильності в жінок посідають оваріально-менструальні розлади та хронічний ендометрит (ХЕ). Мета дослідження — аналіз причин настання безплідності в жінок за даними медичної документації лабораторії «Прайм-тест» за період 2014–2021 рр. із підтвердженням діагнозу ХЕ методом імуногістохімії (ІГХ). Матеріали і методи. Вивчалися дані медичної документації пацієнток, що звернулися до лабораторії «Прайм-тест» після різноманітних гінекологічних втручань. Жіноче безпліддя виявлено в 521 випадку. Комплексне гістологічне та імуногістохімічне дослідження проведено в 100 випадках ХЕ. Використовували первинні моноклональні антитіла Invitrogen і eBioscience. Результати. Медіана віку пацієнток з безпліддям склала 35,7 років з медіаною віку 30,45 років у пацієнток, яким встановлено ХЕ. На першому місці в структурі причин інфертильності стоять оваріально-менструальні розлади (52,78%), на другому (27,83%) — ХЕ, на третьому — безпліддя з невиявленою причиною (8,64%). На решту причин припала невелика доля випадків. ХЕ підтверджено гістологічно та ІГХ-методом в 100 випадках, при цьому найбільш інформативним маркером в сумнівних випадках виявився CD138. Висновки. Хронічний ендометрит є недостатньо вивченим захворюванням, що потребує оптимізації діагностично-прогностичної панелі з виділенням найбільш інформативних маркерів та маркерів, що дозволять найбільш повно вивчити стан ендометрію до та після лікування.

Ключові слова: ендометрит, хронічний ендометрит, жіноче безпліддя, імуногістохімія.

 https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.097

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Кірія, Д.Г. Структурний аналіз причин жіночого безпліддя у лікувальних закладах м. Харкова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 97-101. doi: 10.15407/internalmed2023.01.097

Kiriia DH. Strukturnyi analiz prychyn zhinochoho bezpliddia u likuvalnykh zakladakh m. Kharkova  [Structural analysis of the causes of female infertility in medical institutions of Kharkov]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:97-101. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.097