Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування

Ас. Н.А. Яранцева, доц. Т.М. Опаріна, доц. А.Є. Новохатня

Харківський національний медичний університет

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) вражає мільйони людей у всьому світі зі значними клінічними наслідками [1, 2]. ГЕРХ проявляється рецидивуючими та важкими печією та регургітацією або специфічними ускладненнями ГЕРХ і вражає приблизно 20% дорослого населення в країнах з високим рівнем доходу [3, 4, 5]. ГЕРХ має поширеність у всьому світі від 8% до 33%, охоплює всі вікові групи та обидві статі та має ціну [6, 7], яка оцінюється в > 9–10 мільярдів доларів США на рік лише в США, що значною мірою пов’язано з використанням інгібіторів протонної помпи (ІПП) та діагностичним тестуванням [8, 9]. ГЕРХ може впливати на пов’язану зі здоров’ям якість життя пацієнтів і пов’язана з підвищеним ризиком розвитку езофагіту, стриктур стравоходу, стравоходу Барретта та аденокарциноми стравоходу. Гастроезофагеальний рефлюкс — це в основному порушення нижнього стравохідного сфінктера, але є фактори, які сприяють його розвитку. Основними симптомами ГЕРХ є печія і регургітація. Однак, ГЕРХ може проявлятися різними іншими позастравохідними симптомами. Типових симптомів ГЕРХ часто достатньо для встановлення діагнозу, таким пацієнтам можна емпірично призначити інгібітор протонної помпи. Пацієнтам, які не відповідають на таке лікування або якщо діагноз неясний, рекомендується ендоскопія, езофагеальна манометрія та езофагеальний pH-моніторинг. Зміна способу життя, медикаменти та хірургічне втручання є основними варіантами лікування ГЕРХ.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, транзиторне розслаблення нижнього стравохідного сфінктера, pH-метрія, інгібітори протонної помпи, фундоплікація.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.078

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Яранцева, Н.А. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування / Н.А. Яранцева, доц. Т.М. Опаріна, доц. А.Є. Новохатня // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 78-87. doi: 10.15407/internalmed2023.01.078

Yarantseva NA, Oparina TM, Novokhatnia AIe. Hastroezofahealna refliuksna khvoroba: suchasni uiavlennia pro patohenez, diahnostyku ta likuvannia [Gastroesophageal reflux disease: current insights into pathogenesis, diagnosis and treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:78-87. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.078