Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія

Доц. Ю. К. Васильєв1, проф. К. К. Васильєв2

1Сумський державний університет

2Одеський національний  медичний університет

У роботі вперше проведено критичний аналіз публікацій про професора О.М. Шумлянського за понад два століття. Виявлено хибні твердження та помилки; підлягають дослідженню вказані прогалини у біографії професора. Запропоновано періодизацію історіографії. 1) Дорадянський період. У 1812 р. була опублікована перша стаття про професора. Показано, що вона має характер першоджерела, який послугував основою для його подальших життєписів. 2) Радянський період. У цей час побачили світ фундаментальні дослідження С.Л. Соболя. Він ввів у науковий обіг та опублікував ряд матеріалів домашнього архіву О.М. Шумлянського. Детально описав його внесок у науку. У зв’язку з чим опублікував переклад російською мовою другої частини латинської дисертації лікаря Шумлянського. 3) Пострадянський період. З одного боку з’явилося дослідження, що підтверджує пріоритет проф. Шумлянського, а з іншого було зроблено акцент на соціальну історію у вивченні його біографії.

Ключові слова: історія медицина, історіографія, Полтавщина, Україна, XVIII століття, О.М. Шумлянський.

 https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.028

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Васильєв, Ю.К. Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія / Ю.К Васильєв, К.К. Васильєв // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 28-35. doi: 10.15407/internalmed2023.01.028

Vasyliev Y, Vasyliev K. Oleksandr Mykhailovych Shumlianskyi (1748–1795): istoriohrafiia / [Alexander Mikhailovich Shumlyansky (1748-1795): historiography]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:28-35. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.028