Історія створення та діяльності лікарняних каплиць в Україні

Доц. В.В. Куриляк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Актуальність дослідження зумовлена активним функціонуванням нині культових каплиць при медичних закладах, зокрема, в Україні. Саме тому, існує тенденційна увага вчених до особливостей інтеграції релігійних практик та їх взаємодії з традиційною медициною. В ході дослідження аналізуються витоки початку роботи госпітальних каплиць в Україні, починаючи з таких зразків як лазарет для ветеранів Львівщини XVII століття, паралельно із сучасними прикладами. У ході дослідження розглянуто процеси виникнення найбільш відомих лікарняних каплиць у Львівській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Київській областях. Для об’єктивності наведено фотографії першого Мурованського шпиталю для ветеранів (XVII ст.), Олександрійського шпиталю та прибудованої до нього Михайлівської церкви (1901 р.), Михайлівської церкви на початку XX століття порівняно із сучасним станом. Аналізується історія виникнення понад десяти культових каплиць при лікарнях. Визначено зв’язок між запрограмованими цілями початку каплиць та їх поточним призначенням і функціональністю. Історія створення та стійкого функціонування лікарняних культових каплиць в Україні розглядається через призму функціонування архітектурних об’єктів, взаємної толерантності та розумної взаємодії між медичними установами та релігійними конфесіями. Аналіз заявлених проблем дозволить краще зрозуміти особливості сучасного функціонування лікарняних каплиць. Характеристика заявлених питань допоможе розширити уявлення про особливості взаємодії релігії та медицини у сучасний час.

Ключові слова: лікарняні каплиці, історія лікарняних каплиць, заснування лікарняних каплиць в Україні.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.016

Download.PDF (eng)

Для цитування:

Kuryliak, V.V. The history of the beginning and permanent functioning of hospital religious chapels in Ukraine // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 16-22. doi: 10.15407/internalmed2023.01.016

Kuryliak VV. The history of the beginning and permanent functioning of hospital religious chapels in Ukraine. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:16-22. doi: 10.15407/internalmed2023.01.016