Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст.

Проф. С.Б. Сорочан

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна       

У статті розглядається становище та статус медиків на візантійському ринку праці та послуг. Їхнє місце у суспільстві та у професійній сфері оцінюються рівним по суті та за якістю стану ремісників — ванавсів. Наголошується, що в більшості випадків вони відносилися не до рабів, як це було в античному римському суспільстві, а до вільних, заможних верств населення, до тих, кого зараховували до категорії евпорів, ендестерів з річним доходом не менше 25–50 солідів, та їх заробітна платня дозволяла їм забезпечувати себе всім необхідним. Платне звернення до медика, іатра розглядалося як повсякденне. Іноді воно відбувалося державним коштом, в основному в столиці Імперії ромеїв у ранньовізантійський період, а також серед ченців. Попадання до лав медиків обмежувалося лише платоспроможністю тих, хто навчається цьому ремеслу, якщо, звичайно, воно не передавалося у спадок, від батька до сина. У Ромейскому царстві в IV–IX ст. послуги медиків здійснювалися як у приватному, платному, так і на державному, громадському рівнях.

Ключові слова: Візантія, система охорони здоров’я, медики, ринок послуг, оплата, рівень життя.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.011

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Сорочан, С.Б. Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст. // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 11-15. doi: 10.15407/internalmed2023.01.011

Sorochan SB. Mistse likariv u systemi rynku posluh Vizantii IV–IX st.  [The place of doctors in the service market system of Byzantium of the IV–IX centuries]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:11-15. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.011