The ambivalent nature of the medicine of Ancient Mesopotamia.

Prof. K. N. Gamaliia.

State University of Infrastructure and Technology, Kyiv.

It is shown that the medicine of Ancient Mesopotamia, as well as other countries of the pre-industrial era, had a dual, ambivalent character. Rational methods of treatment — herbal medicine, adherence to certain rules of hygiene were combined with the use of spells, fortune-tellings, astrological forecasts.

Key Words: Mesopotamia, medicinal herbs, spells, divination, horoscopes.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.116

Download.PDF

For citing:

1. Гамалія, К.М. Амбівалентний характер медицини давньої Месопотамії // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 116-117. doi: 10.15407/internalmed2020.02.116.
2. Gamaliia KN. [The ambivalent nature of the medicine of Ancient Mesopotamia]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:116-117. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.116.

References:

  1. D’jakonov IM. Nauchnye predstavlenija na drevnem Vostoke (Shumer, Vavilonija, Perednjaja Azija). Ocherki istorii estestvennonauchnyh znanij v drevnosti. Moskva: Nauka; 1982. р 59—119. Russian.
  2. Verkhratsjkyj SA. Istorija medycyny. 3-je vyd. Kyjiv: Vyshha shkola; 1938.р 384. Ukrainian.
  3. Ghrebenshhykov EA, Oghorodnykov KF, Klymyshyn YA. Ocherky ystoryy otechestvennoj astronomyy. S drevnejshykh vremёn do nachala KhKh v. Klymyshyn YA, editor Kyjiv: Naukova dumka; 1992.р 512 . Russian.
  4. Sorokina TS. Istorija mediciny: Uchebnik dlja studentov vysshih medicinskih uchebnyh zavedenij . 3-e izd. Moskva: Akademija; 2004. Р 560. Russian.