Kharkiv Higher Medical School as the Eldest in Ukraine

Prof. I. Yu. Robak

Kharkiv National Medical University On the basis of historical sources, applying the problem-chronological and comparative-historical research methods, subjecting the opponents to a reasoned criticism, the author persuasively proves that the first really established higher medical school in the territory of modern Ukraine was one that had formed at the medical faculty of the Imperial Kharkiv University. The Kyiv, Odesa and Lviv higher medical schools formed also in the imperial age but later than the Kharkiv one.

Key Words: higher medical school, medical faculty, the Imperial Kharkiv university, the Imperial Kyiv University of Saint Vladimir, the Imperial Novorossiya University, the Danylo Halytskyi Lviv National Medical University.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.057

Download.PDF

1. Bagalej DI, SumcovNF, Buzeskul VP. Kratkij ocherk istorii Har’kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushhestvovanija (1805-1905). Kharkov: tipografia Adol’fa Darre; 1906. 344 p. Russian.
2. Kravchenko VV, editor. Baghalij Dmytro Ivanovych. Vybrani praci u 6 tomah. T. 3. Opyt istorii Har’kovskogo universiteta (po neizdannym materialam), chast’ 1 (1802-1815).. Lapina MS, transl. Kharkiv: Vyd-vo NUA; 2004. 1152 p. Ukrainian.
3. Ghanitkevych Ja. Istorychni etapy najstarshogho v Ukrajini Ljvivsjkogho nacionaljnogho medychnogho universytetu im. Danyla Ghalycjkogho. Onlajn-zhurnal NTSh. Available from: http://ntsh.org/content/ganitkevich-yaroslav-istorichni-etapinaystarshogo-v-ukrayini-lvivskogo-nacionalnogo. Ukrainian.
4. Momot L, Ghnezdilo O, Reznikova V. Derzhavnyj arkhiv Kharkivsjkoji oblasti. Putivnyk (rukopys). Kharkiv; 2008. 1022 р. Ukrainian.
5. Kryshtopa BP. Vysshee medicinskoe obrazovanie Ukrainskoj SSR. Kiev: Zdorov’ja; 1985. 319 р. Russian.
6. Zimenkovsjkyj BS, editor. Ljvivsjkyj nacionaljnyj medychnyj universytet imeni Danyla Ghalycjkogho: dovidnyk 4-e vyd., onovl. ta dooprac. Lviv: Nautilus; 2009. P. 399-403. Ukrainian.
7. Ljvivsjkyj nacionaljnyj medychnyj universytet imeni Danyla Ghalycjkogho. Official web site. Istorija. Available from: http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=356&lang=uk. Ukrainian.
8. Smolij VA, editor. Ljvivsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Ivana Franka. Encyklopedija istoriji Ukrajiny: T. 6. NAN Ukrajiny. Instytut istoriji Ukrajiny. Kyiv: V-vo «Naukova dumka»; 2009. P. 358-364. Ukrainian.
9. Skvorcov IP, Bagalej DI, editors. Medicinskij fakul’tet Har’kovskogo universiteta za pervye 100 let ego sushhestvovanija (1805-1905). Reprint. Kharkov: Izdatel’stvo SAGA; 2011. V, 471, 314, XVI p. Russian.
10. Skvorcov IP, Bagalej DI, editors. Medicinskij fakul’tet Har’kovskogo universiteta za pervye 100 let ego sushhestvovanija (1805-1905). Kharkov: tipografia «Pechatnoe delo»; 1905-1906. V, 471, 314, XVI p. Russian.
12. Nacionaljnyj medychnyj universytet imeni O. O. Boghomoljcja. Stysla istorija. Available from: http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/istoriya/brief-history/. Ukrainian.
13. Odesjkyj nacionaljnyj universytet imeni I. I. Mechnykova. Oficijnyj sajt. Istorija universytetu. Available from: http://onu.edu.ua/ru/geninfo/history. Ukrainian.
14. Ustav Imperatorskago Har’kovskago Universiteta: 5 nojabrja 1804 g. Mosow: Kniga po Trebovaniju; 2012. 61 р. Russian.
15. Ciborovsjkyj OM, Soroka VM. Medychnyj fakuljtet Kyjivsjkogho universytetu Svjatogho Volodymyra ta jogho fakuljtetsjki kliniky (do 175-richchja Kyjivsjkogho medychnogho universytetu). Ekonomika i pravo okhorony zdorov’ja. 2015;2(2):84-88. Ukrainian.
16. Shapiro IJa, Ocherki po istorii L’vovskogo medicinskogo instituta. Kuz’menko LN, editor. L’vov: Lvovskiy gos. med. in-t; 1959. P. 219-225. Russian.
17. Shapiro IJa, Stranica istorii medicinskogo obrazovanija na territorii zapadnoukrainskih zemel’. Bratus VD, ediyor. Ocherki istorii vysshego medicinskogo obrazovanija i nauchnyh shkol na Ukraine. Kiev: Zdorov’ja; 1965. P. 121-124. Russian.