Didactic priorities of the Department of Narcology of the KhMAPE in the training of specialists in integrated therapy of opioid dependence

Prof. I.K. Sosin, PHD. O.Yu. Honcharova.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Department of Narcology.

An essential step in improving the quality of medical care may be the creation of centers for integrated medical and social care. At the Department of Narcology, KhMAPE, a curriculum for the thematic improvement cycle “Substitution Support Therapy for Patients with Opioid Dependence” has been developed. The results of training of doctors of primary health care centers and specialized healthcare institutions of the pilot regions of Ukraine.

Key Words: opioid dependence, didactic aspects, integrated medical and social care.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.060

Download.PDF

1. Nakaz № 200 Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 27.03.2012 «Pro zatverdzhennia poriadku provedennia zamisnoi pidtrymuvalnoi terapii khvorykh z opioidnoiu zalezhnistiu» (iz zminamy № 238 vid 27. 03. 2013; № 863 vid 17. 12. 2015). Ukrainian.
2. Sosin IK, Chuiev YuF, editors. Narkolohiia: Natsionalnyi pidruchnyk. Kharkiv: Vydavnytstvo «Kolehium»; 2014. 1500 p. Ukrainian.
3. Hetman L, Hrytsenko T, Ivanchuk I, Kolomiiets V ta in. Intehrovana dopomoha dlia osib iz psykhichnymy ta povedinkovymy rozladamy vnaslidok vzhyvannia opioidiv – patsiientiv zamisnoi pidtrymuvalnoi terapii: praktychnyi posibnyk. Kyiv; 2017. 128 p. Ukrainian.
4. Dvoriak SV, Karahodina OH, Morozova OS, Pykalo II, Dumchev KV. Intehrovane likuvannia khvorykh na opioidnu zalezhnist v umovai tsentriv pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy. Navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv; 2016. 75 p. Ukrainian.