Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему та можливості патогенетичної терапії

Проф. Звягінцева Т.Д., доц. Чернобай А.І., ас. Ярошенко А.В., проф. Опарін А.Г. Харківський національний медичний університет У статті з сучасних позицій наведено патогенетичну та клінічну характеристику ПХЕС як дисфункцію сфінктера Одді, розкрито механізми розвитку даної патології, принципи терапії з включенням препарату Ровахол, що містить шість рослинних монотерпенів. Наведено матеріали власних спостережень лікування хворих з дисфункцією…

Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клініко-інструментальне підтвердження

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології Мета – вивчити ступінь та частоту ураження легень у хворих на НЯК. Матеріали та методи. Обстежено 24 пацієнти з верифікованим діагнозом НЯК з них 63.6% із лівостороннім ураженням кишечника, середнього ступеня тяжкості та 36.4% із тотальним ураженням, середнього ступеня тяжкості. Вік…

Сучасне уявлення про муковісцидоз.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології Докладно описані складнощі, що виникають при встановленні діагнозу МВ, та шляхи їх подолання. Наведено діагностичні алгоритми. Розглянуто принципи базисної терапії та особливості лікування пацієнтів різного віку із МВ.  Ключові слова: муковісцидоз, базисна терапія, діагностика https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.004 Download.PDF (ukr) Для цитування: Звягінцева,…