Харківський університет та брати Шумлянські

Проф. І. В. Белозьоров, доц. Б.А. Рогожин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська академія історії медицини Презентовано порівняльне дослідження біографій видатних лікарів і вчених братів Олександра та Павла Шумлянських. Показано, що вони зробили значний внесок у розвиток і вдосконалення вищої медичної освіти в Російській імперії на рубежі XVIII —…

Історія та формування лікарень у Середньовіччі.

Президент Української Академії Історії Медицини, проф. О.А. Опарін У статті показаний та проаналізований розвиток лікарень у Середньовіччі. Показані основні особливості лікарень в різні його періоди. Показано і розкрито стримуючу роль середньовічних релігійних переконань і догм у розвитку лікарень. Ключові слова: Середньовіччя, лікарня, релігія, історія. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.072 Download.PDF (rus) Для цитування: Опарин, А.А. История и формирование больниц…

Біблія та профілактична медицина.

Член-кореспондент УАІМ Молчанов С.Б. Українська Академія Історії медицини У статті показані і розкриті основні медичні закони і положення, представлені в Біблії. Показано, що всі ці положення на багато століть випередили тодішній розвиток медичної науки і зберігають свою актуальність і в наш час. Ключові слова: медицина, Біблія, профілактика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.058 Download.PDF (rus) Для цитування: Молчанов, С.Б. Библия…

Д.К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН.

Доц. Г.Л. Демочко, О.В. Чернуха Харківський національний медичний університет У статті розглянута діяльність вітчизняного епідеміолога Д. Заболотного на посаді глави Всеукраїнської академії наук. За час роботи була розроблена і прийнята нова редакція її статуту. Д. Заболотний постійно здійснював виїзди на місця, що сприяло визначенню переліку найбільш актуальних проблем, вирішення яких можна було знайти в стінах…

Володимир Вікторович Бобін: вчений — анатом, педагог, представник лікарської династії.

І.В. Бобіна, к.мед.н. В.І. Кравцова Харківський національний медичний університет У статті представлені не тільки офіційні дані про професора кафедри нормальної анатомії людини Харківського національного медичного університету, академіка Української Академії наук національного прогресу, почесного академіка Міжнародної академії інтегративної антропології, доктора медичних наук Володимира Вікторовича Бобіна, а й спогади учнів і рідних вченого. Показаний портрет інтелігента, педагога,…

Санітарно-епідеміологічний портрет Середньовічного міста.

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська Академія Історії Медицини В роботі показано, що для середньовічного західноєвропейського міста було характерно вкрай низький санітарний стан, що виявлялося у відсутності системи каналізації та водопостачання, в відсутності мощення вулиць, антисанітарії будинків і вулиць. Показаний вкрай низькі рівень особистої гігієни жителів середньовічного міста, високий рівень дитячої смертності, широке…

Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору.

Проф. І. Ю. Робак Харківський національний медичний університет У статті дається класифікація сучасного історико-медичного знання. Далі, на підставі аналізу публікацій і виступів на наукових форумах українських істориків медицини за останні роки, застосовуючи проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи дослідження, автор переконливо доводить, що в сучасному вітчизняному історико-медичному дискурсі склалися певні перекоси і диспропорції. Чи не опанувавши в…

Історія медицини України періоду мезоліту: кліматичні і соціально-релігійні витоки розвитку емпіричної медицини.

Проф. І.П. Мазур Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Розвиток емпіричної медицини періоду мезоліту тісно пов’язаний зі світосприйняттям, релігійними уявленнями і віруваннями первісної людини. Складність у вивченні медицини цього періоду зумовлено відсутністю письмових джерел інформації. Використання методу реконструкції на підставі багатофакторного аналізу і зіставлення історичних подій, результатів археологічних, кліматичногеографічних, палеоботанічних, палеозоологічні, палеопатологічних і…

Деякі пам’ятки в румунський історії медицини

Проф. Дана Баран Університет медицини та фармації імені Григора Т. Попа, Яси, Румунія Генеральний секретар Міжнародного Товариства Історії Медицини  У статті представлений огляд розвитку історії медичної науки в Румунії. Представлені досягнення румунських істориків у вивченні різних напрямків історії медицини. Ключові слова: медицина, історія, Румунія. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.004 Download.PDF (eng) Для цитування: 1. Baran, D. Some Landmarks in…

До 85-річчя українського історика медицини, професора Юрія Костянтиновича Дупленко.

Проф. К.К. Васильєв Одеський національний медичний університет У зв’язку з 85-річчям київського професора Юрія Костянтиновича Дупленко в статті відображені основні етапи його життя і діяльності. Ключові слова: Історики медицини, СРСР, Україна, Ю.К. Дупленко. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.145 Download.PDF Для цитування: Васильев, К.К. К 85-летию украинского историка медицины, профессора Юрия Константиновича Дупленко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини….

Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.)

О. Малиш Голова ВГО ім. М.І. Пирогова “Військова медицина України”, Голова комітету Громадської Ради при Міністерстві оборони України з медичного забезпечення ЗСУ Харківська Медична Академія Післядипломної освіти У статті на підставі історичної та сучасної історико-медичної бібліографії і архівних матеріалів розглядається питання, що стосуються історії розвитку науки щодо організації медичного забезпечення військ в Україну в кінці…

До 100-річчя російського медичного словника М. Галина.

С. В. Нечаїв Голова Історико-термінолоґічної комісії Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), Київ Мартирий Галин – військовий хірург, з 1888 року – доктор медицини в Імператорському університеті святого Володимира (тепер Київський національний університет ім.Т.Шевченко), з 1901 року – кавалер ордена святого Станіслава і інших бойових нагород Російської імперії. У 1903 році призначений виконувачем обов’язків Головного лікаря Київського…

Кріогенні технології в біології та медицині.

Проф. А.І. Осецький, проф. А.С. Снурніков Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ, ООО «Центр кріогенних технологій» Кріогенні технології в біології та медицині Зроблений порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку кріогенних технологій в світовій практиці та в Україні. Особливу увагу приділено кріогенним технологіям в біології і медицині. Розглянуті особливості одержання біологічно активних інгредієнтів із натуральної сировини за допомогою…

Серцева недостатність: історичні аспекти вивчення проблеми.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Історія питання серцевої недостатності налічує багато тисячоліть. Так, непрямі свідчення уважного ставлення лікарів давнини пов’язані з Гіппократом, який описував такі явища, як набряки кінцівок і скупчення рідини в порожнинах, зміни характеристик діяльності серця, що, очевидно, мало пряме відношення до симптоматологии серцевої недостатності. Істотний розвиток на сучасному етапі…

Історія заснування медико-механічного інституту в Харкові: ключові постаті – Микола фон Дітмар, Олександр Фенін, Карл Вегнер, Михайло Ситенко.

Проф. М. О. Корж, доц. О. А. Диннік, О. А. Нікольченко ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» Стаття присвячена історії створення та розвитку Медико-механічного інституту в Харкові і особистостям, які брали управлінські рішення і заклали фундамент сітенковской ортопедичної школи. Ключові слова: медико-механічний інститут, ортопедія і травматологія, фон Дітмар…

Історія медицини України в прадавні часи: соціально-релігійні витоки медицини верхнього палеоліту

Проф. І.П. Мазур Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика В статті на підставі багатофакторного аналізу і співставлення історичних подій, результатів археологічних, клімато-географічних, палеоботанічних, палеозоологічних, палеопатологічних і етнографічних досліджень, соціально-господарської діяльності первісної людини, його релігійних уявлень та вірувань представлено історичні витоки і аспекти розвитку емпіричної медицини. Представлені результати археологічних розкопок періоду верхнього палеоліту на…

Медицина у Візантійській імперії: історія і філософія.

Проф. О.А. Опарін, Президент Української Академії Історії Медицини,  Харківська медична академія післядипломної освіти Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології  У роботі показано, що для історії медицини у Візантії характерна практично повна стагнація її розвитку упродовж усієї тисячі років існування імперії і для якої характерно було пануванням релігійномагічних представлень у вигляді астрології, магії, окультизму, неоплатонизма над науковими,…

Львівська університетська стоматологічна школа під час Другої Світової війни.

Доц. В.С. Гриновець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького В роботі показано розвиток Львівської університетської стоматологічної школи під час Другої Світової війни. Особливість полягає в тому, що під час Другої світової війни 1939-1945 рр. Львівська університетська стомтологіческая школа, незважаючи на значні втрати, продовжувала повноцінно функціонувати у Львівському державному медичному інституті. Ключові слова: Львівська університетська…

Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Проф. А.В. Магльований, доц. В.С. Гриновець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького У роботі представлений огляд музеїв Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, які сформувалися протягом існування медичної університетської школи у Львові. Багато поколінь професорів і вчених доклали зусиль до становлення і розвитку університетської історичної спадщини, що відбилося в експозиціях музеїв Львівського державного…

Сторінки історії медичного факультету київського університету св. Володимира (До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця).

Проф. Ф.Я. Ступак Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра філософії, біоетики та історії медицини, м. Київ,   Розглянуто деякі сторінки створення та діяльності медичного факультету Київського університету св. Володимира, згодом — Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Київ), який у 2021 році відзначатиме 180 років. Висвітлюється внесок відомих вчених. Ключові слова: медичний факультет, університет, студенти, декан,…