Декалог як основа морального виховання особистості

Доц. І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає в універсальності для сучасності загальновідомого Закону Божого, під назвою десять заповідей. Один з біблійних рядків, котрим можна охарактеризувати глобальну діяльність сучасного людства, записаний у книзі Буття 6:5, він є реплікою Ісуса з наступним змістом…

Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око»

Доц. А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає у стереотипності сприйняття біблійного старозавітного поняття помсти, та його інтерпретацій для сучасності. У статті досліджено конфлікт, як соціокультурне явище. Ідентифіковано п’ять загальноприйнятих в суспільстві міжособистісних способів вирішення конфлікту, зокрема відсторонення, поступка, боротьба, компроміс і співпраця….

Чарівні Маргаритки на сході України

І.В. Бобіна, лікар терапевт вищої категорії, Н.Г. Немировська, журналіст У статті розповідається про Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, видатного лікаря акушера-гінеколога-ендокринолога, головного лікаря клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України» (1990–2001) Бірюкової Маргарити Сергіївни. Ключові слова: акушерство та гінекологія, ендокринологія, Бірюкова Маргарита. https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.036 Download.PDF (ukr) Для цитування: Бобіна, І.В. Чарівні…

Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія

Доц. Ю. К. Васильєв1, проф. К. К. Васильєв2 1Сумський державний університет 2Одеський національний  медичний університет У роботі вперше проведено критичний аналіз публікацій про професора О.М. Шумлянського за понад два століття. Виявлено хибні твердження та помилки; підлягають дослідженню вказані прогалини у біографії професора. Запропоновано періодизацію історіографії. 1) Дорадянський період. У 1812 р. була опублікована перша стаття…

Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет Кафедра суспільних наук У статті обґрунтовується перспективність нового напряму історико-медичних досліджень — історії медичного повсякдення, визначаються його предмет, дослідницькі завдання, науковий інструментарій, зв’язок з іншими дисциплінами. Автори доходять висновку, що під історією медичного повсякдення слід розуміти специфічний науковий напрям…

Історія створення та діяльності лікарняних каплиць в Україні

Доц. В.В. Куриляк Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна Актуальність дослідження зумовлена активним функціонуванням нині культових каплиць при медичних закладах, зокрема, в Україні. Саме тому, існує тенденційна увага вчених до особливостей інтеграції релігійних практик та їх взаємодії з традиційною медициною. В ході дослідження аналізуються витоки початку роботи госпітальних каплиць в Україні, починаючи з…

Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст.

Проф. С.Б. Сорочан Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна        У статті розглядається становище та статус медиків на візантійському ринку праці та послуг. Їхнє місце у суспільстві та у професійній сфері оцінюються рівним по суті та за якістю стану ремісників — ванавсів. Наголошується, що в більшості випадків вони відносилися не до рабів, як…

Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти  В 1955 році президент США Дуайт Ейзенхауер переніс гострий інфаркт міокарду. Але у випадку Ейзенхауера початок був нетиповим. Крім того, ЕКГ не була загальнодоступною, серцеві ферменти не застосовувалися як діагностичні тести, так само як і ехокардіографія або коронарна ангіографія не були доступні лікарям швидкої допомоги або кардіологам….

«Військово-хірургічні замітки з сербсько-турецької війни 1876 року» як віддзеркалення початків професійного розвитку Аполінарія Подрєза

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков Харківський національний медичний університет На пошану видатного українського хірурга-новатора А. Г. Подрєза у зв’язку з його 170-річним ювілеєм автори звернулись до аналізу «Військово-хірургічних заміток із Сербсько-турецької війни 1876 року». Зроблено висновок, що медик отримав величезний досвід не тільки в польовій хірургії, а й у всіх сферах екстремального…

Релігійні парадигми середньовічної медицини

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології Українська Академія Історії Медицини У статті показано, що показано, що у середньовіччі санітарно-епідеміологічний стан характеризувався відсутністю системи каналізації та водопостачання; повною антисанітарією, як міста загалом, і окремих будинків; відсутністю елементарних правил особистої гігієни; високим відсотком дитячої смертності і епідеміями, що майже…

Містична і наукова медицина: чи є різниця?

Проф. М. А. Балаклицький Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Нетрадиційна медицина — це комплекс маніпуляцій, який спирається на бездоказові припущення, які суперечать відомим науці законам. Популярність у населення цих методів, суспільний запит на них, перспектива заробітку не може бути мотивом для підміни понять і введення пацієнтів в оману щодо методів і принципів пропонованого лікування….

Роздуми щодо євгеніки

Доктор А. Пешеліс Ньюболдський Теологічний коледж (Лондон, Великобританія) У статті розглянуто історію та роль євгеніки в розвитку медичної науки.   Ключові слова: євгеніка, медицина, дарвінізм.  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.033 Download.PDF (rus)  Для цитування:  Пешелис, А. Рассуждения по поводу евгеники // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 33-35. doi:  10.15407/internalmed2022.01.033  Peshelis A. Rassuzhdeniya…

Діяльність міських органів самоврядування в галузі соціально-медичної допомоги

Проф. Ф.Я. Ступак Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ Одним із основних напрямків роботи міських органів самоврядування була медико-соціальна допомога незаможним. Витрати на суспільне піклування та народне здоров’я стали суттєвими статтями міського бюджету. Важливими джерелами фінансування сфери охорони здоров’я та громадського піклування були пожертвування підприємців. Міські органи самоврядування досягли відчутних результатів у справі…

Професор кафедри державного лікарезнавства Університету Св. Володимира в Києві Ф.Ф. Ергардт (1828-1895/1896)

Проф. К. К. Васильєв1, доц. Ю. К. Васильєв2 1Одеський національний медичний університет, 2Сумський державний університет В роботі висвітлено прогалини в біографії Ф.Ф. Ергардта. При цьому акцент зроблений на дослідженні його академічної кар’єри. Виділено чотири етапи академічної служби Ф.Ф. Ергардта в Київському університеті Святого Володимира. 1) У 1853-1857 рр. він працював на кафедрі анатомії. 2) 1857—1871…

Vilém Dušan Lambl і Харків: місто, університет та особистість

Проф. О.А. Опарін, доц. Б.А. Рогожин Українська Академія Історії Медицини У статті простежено життєвий та творчий період великого чеського вченого професора Лямбля, пов’язаного з його харківським періодом життєдіяльності. Представлений не тільки як вчений, але і як одна з яскравих особистостей свого часу.  Ключові слова: Харків, Лямбль, патологічна анатомія.  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.011  Download.PDF (rus) Для цитування:  Опарин, А.А. Vilém…

Наукова спадщина Леонардо да Вінчі і сучасна кардіологія

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Дослідження Леонардо да Вінчі людських органів викликали у нього інтерес протягом усього життя. Його схеми і начерки черепа, скелета, м’язів і основних органів складають незліченну кількість написаних сторінок. Ще більше місця в його особистих щоденниках займають теорії про те, як всі ці органи людини функціонують. Сучасні розтини…

Медичний факультет Львівського університету 1661—1773

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького У роботі представлено нарис історії вивчення медицини у Львівському університеті з 1661 по 1773 рік та внесок ордена єзуїтів у розвиток університету у Львові. Представлені у науковій статті матеріали дають змогу зрозуміти стан вищої медичної освіти на той час як перед історію…

Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Цього року стоматологічній спільноті випала велика честь відзначати 80-річчя визначної особистості української стоматології — лікаря, вченого, організатора медичної галузі, педагога Валентина Федоровича Макєєва. Валентин Федорович – представник першого випуску стоматологічного факультету Львівського державного медичного інституту 1963 р. За багаторічну наукову діяльність професор…

Лікар-просвітянин Кость Солуха

Борис Ткач Завідувач відділу охорони здоров’я Хмельницької міськради, ГО «Медичний клуб ім. Степана Руданського», м. Хмельницький У статті розповідається про діяльність відомого громадського та освітнього діяча Кості Солухи в галузі охорони здоров’я Поділля та організації вищої освіти на Поділлі. Ключові слова: Костя Солуха, Просвіта, Земська лікарня, Український державний університет, Червоний Хрест України. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.092 Download.PDF (ukr)…

Ю.Р. Пенський — хірург і декан медичного факультету Харківського університету

Ж.М. Перцева Харківський національний медичний університет Стаття присвячена памяті Ю.Р. Пенського — відомого хірурга-клініциста кінця ХIХ — початку ХХ сторіччя та останнього декана Харківського університету, що зробив значний внесок у розвиток вищої медичної школи Харківщини. Ключові слова: оперативна хірургія, топографічна анатомія, резекція, штучний сечовий міхур, декан, факультет. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.077 Download.PDF (rus) Для цитування: Перцева, Ж.Н. Ю.Р. Пенский…